کلیدواژه‌ها = تخمین پارامتر
تعداد مقالات: 2
1. تخمین همزمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.57732.1583

فروغ نصیحتی گورابی؛ مریم کیانی؛ حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان