کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
تعداد مقالات: 4
2. شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-52

امیررضا شاهانی؛ محمود براتی


3. طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-65

مهدی ظهور؛ محمد رضوانی


4. مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-56

محمدحسین صادقی؛ محمدرضا خدمتی؛ امین نجفی