کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM

دوره 33.3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-136

10.24200/j40.2017.6363

مهدی کریمی؛ بهداد احرار یزدی؛ بهنام احرار یزدی


2. بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-134

ابوالحسن عسگر شمسی؛ علی حاجیلوی بنیسی؛ احمد عاصم پور؛ احمد هاشمی


3. رویکرد نوین طراحی بهینه‌ی چندموضوعی سیستم‌های مهندسی در دفاتر طراحی بر مبنای بهینه‌سازی مشارکتی

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-115

جعفر روشنیان؛ حسین دارابی؛ هادی زارع


4. تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-13

بهروز فرشی؛ علی علی نیا نیازی


5. طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-128

مجید عمیدپور؛ اباذر وحدت آزاد