کلیدواژه‌ها = جریان گردابه‌یی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی جریان گردابه‌یی یک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تیز و گرد با سیم داغ

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-117

مجتبی دهقان منشادی؛ مهدی ایل بیگی؛ مهدی بزاززاده؛ محمدکاظم سبحانی