کلیدواژه‌ها = شیوه‌ی کره‌های محاطی
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-13

بهروز فرشی؛ علی علی نیا نیازی