کلیدواژه‌ها = آزمایش‌های تجربی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-27

حسین پورفرزانه؛ علی حاجیلوی؛ محمد فرشچی