کلیدواژه‌ها = ضریب پسا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری

دوره 3-28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-100

وحید قاسم پور پیله رود؛ منوچهر راد