کلیدواژه‌ها = تغییر شکل کرنش صفحه‌یی ورق به‌وسیله‌ی دو سنبه‌ی تخت و متقابل
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-52

امیررضا شاهانی؛ محمود براتی