کلیدواژه‌ها = دینامیک معکوس
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-13

بهمن بهزادپور؛ مجید محمدی مقدم؛ محمدرضا ارباب تفتی


2. شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-101

سید مرتضی صادقی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ احمد قنبری