کلیدواژه‌ها = جریان سیال
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-31

امین داوری ملک آبادی؛ مهدی معرفت