کلیدواژه‌ها = تأثیرات دیواره تونل باد
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-56

علیرضا ثنایی کیا؛ علیرضا جهانگیریان