کلیدواژه‌ها = عامل کاهیدگی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-46

مهدی معرفت؛ امین حدیدی؛ امین داوری ملک آبادی