کلیدواژه‌ها = یادگیری عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و کنترل تعقیب اجسام متحرک برای یک ربات‌ماهی سه‌لینکی

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-89

غلامرضا وثوقی؛ حامد آل منصور