کلیدواژه‌ها = سیستم انتقال قدرت
تعداد مقالات: 2
طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین

دوره 3-30، شماره 2.1، مهر 1393، صفحه 91-96

محمدهادی فرزانه کلورزی؛ بهنام مشهدی غلامعلی؛ مهدی طالع ماسوله؛ امیر میرزای نیاری؛ اکبر آخوندزاده؛ محمد وادی زاده؛ محمد یاری دیزگرانی