کلیدواژه‌ها = طراحی مکانیزم
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی یک نمونه جدید ربات بازرس خطوط انتقال قدرت

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-32

امیر مستشفی؛ امین فخاری؛ محمدعلی بدری


2. بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-104

سیدمجتبی واردی کولایی؛ حمیدرضا محمدی دانیالی؛ مرتضی دردل؛ علیرضا فتحی