کلیدواژه‌ها = انتقال هدایت حرارتی معکوس
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری