کلیدواژه‌ها = آلومینیوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-140

10.24200/j40.2018.10630.1347

امیرحسین محمودی؛ مجید نیکنام؛ غلامحسین فرهی؛ علی قاسمی؛ رحمن سیفی