کلیدواژه‌ها = الگوریتم اجتماع ذرات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM

دوره 33.3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-136

10.24200/j40.2017.6363

مهدی کریمی؛ بهداد احرار یزدی؛ بهنام احرار یزدی