کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-92

10.24200/j40.2018.10614.1339

یعقوب دادگراصل؛ محمدمراد شیخی؛ علی پورکمالی انارکی؛ ولی اله پناهی زاده رحیملو؛ محمد حسین پور گللو