کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 606
276. تحلیل جریان در همزن جریان آرام

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 87-93

نوروز محمدنوری؛ فرشاد مظفری


280. تحلیل فرایند کشش عمیق قطعات با شکل عمومی به کمک میدان خطوط لغزش

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 34-40

احمد عاصم‌پور؛ علیرضا فتحی


282. بررسی نظری اثر حضور روتور درایجاد فشار غیر دائم روی بدنه‌ی هلیکوپتر

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 46-53

کامیار منصور؛ مهران برازنده


284. شبیه‌سازی فرایند انتقال حرارت و رطوبت برای خشک‌کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از مدل دو سیالی

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 54-58

محمدرضا عصاری؛ حسن بصیرت تبریزی؛ مجید صفار اول


285. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 104-108


286. استفاده از شبکه‌ی بی سازمان سه‌ بعدی به منظور تحلیل معادلات اویلر

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 17-23

کریم مظاهری؛ شهرام بداغ آبادی


287. نیرو های ماهیچه یی و مفصلی زانو در حین برخاستن از حالت نشسته

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 66-72

فرازم فرهمند؛ رویا نریمانی؛ علی مقداری؛ حمید فکور علاقه‌بند


288. فهرست مقالات

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 1-1


289. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 108-108


290. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 84-84


291. فهرست مقالات

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 1-1


292. علم و فناوری آینده با رویکردی به نقش دانشگاه

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 48-53

ابوالحسن وفایی


293. فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 3-7

حسن غفوری فرد؛ مسعود کامران


294. سرمقاله : جامعه ی دانش بر فراگیر

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 2-2


295. فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 31-36

سیدمحمدرضا صدری؛ شروین امیری


296. آینده علم و فناوری در ایران و جهان

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 14-17

مهرداد بیات


297. چشم‌انداز فناوری اطلاعات در هزاره‌ی سوم

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 8-13

مهدی فهیمی


298. جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه‌های ایران

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 67-74

یدالله مهرعلی‌زاده؛ محمدعلی نائلی


299. شناسنامه مجله

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 0-0


300. نقش شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری‌های چند رسانه‌یی در ارتقاء سطح علمی و فنی کشور‌ها

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 25-30

علیرضا علی احمدی؛ محمدرضا بیگ‌زاده