کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 609
451. گزارشی از کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 46-48


452. برگزاری سمینار‌های سالانه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 65-67


453. مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 3-8

سیدمحمد معطرحسینی


454. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 70-72


456. افزایش کارایی انتقال تکنولوژی

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 13-25

ابوالحسن وفایی


459. خلاصه مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 83-86


460. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 1-1


461. معرفی کتاب

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 78-82


463. ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 45-51

رضا شیوا؛ ناصر خیابانی


465. سرمقاله

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 2-2


466. خبرها

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 40-44


468. معرفی کتاب

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 79-80


471. پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 51-59

محمدعلی فیاض‌بخش


473. دانشگاه‌ها برج‌های حرافی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 30-35


475. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی