دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

یادداشت فنی

مطالعه عددی تاثیر افزایش شدت توربولانسی و تغییر زاویه پاشش سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دریایی کاترپیلار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2021.57189.1573

امیرحمزه فرج الهی؛ رضا فیروزی


مقاله پژوهشی

بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2021.58129.1596

فردین نعمت زاده؛ سید خطیب الاسلام صدر نژاد؛ مجید سیدصالحی


یادداشت فنی

توسعه مدل برای فرآیند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2021.57707.1586

علیرضا مرادی؛ محسن بهرامی؛ زهیر صبوحی؛ فتح الله امی


مقاله پژوهشی

حل تحلیلی معادله انتقال جرم در شبکه رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2021.58767.1613

محمد جواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


شبیه سازی سخت افزار در حلقه واحد کنترل سوخت موتور توربین گاز هوایی با روش پیش بینی بر مبنای مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2021.54521.1532

مصطفی نصیری؛ مرتضی منتظری؛ مرضیه رضازاده


پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با کمک شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه-مدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2022.58619.1610

مهدی بهزاد؛ سید علی حسین لی؛ حسام الدین ارغند؛ افشین بنازاده


مطالعه عددی پارامتر های تاثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره حرارتی پرس گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2022.59079.1621

مجتبی تقی پور؛ سعید شعاعی؛ مصطفی باکویی؛ محمد متین بهزادی


کنترل فعال جریان روی پره توربین باد محوری عمودی داریوس با استفاده از عملگر پلاسما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2022.59189.1623

عباس ابراهیمی؛ مجید زارع


تحلیل المان محدود غیرخطی رشد پوست با استفاده از مدل غشای هایپرالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2022.58307.1599

ناصر فیروزی؛ فرزام دادگر راد؛ سیدرضا فلاحتگر


بهینه سازی معادله کلبروک - وایت بر اساس داده‌های تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.58681.1611

سعید دریایی؛ محمد اعلایی


طراحی کنترلگر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.58757.1614

علیرضا منجّمی لاهیجانی؛ محمدرضا حائری یزدی؛ امیررضا بابااحمدی


بررسی عددی شدت فرسایش کاویتاسیون جریان اطراف هیدروفویلNACA0015 براساس دیدگاه اویلری-لاگرانژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.58781.1616

علی کاتوزی؛ میراعلم مهدی


کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.58948.1618

افشین بنازاده؛ حسین سعادت منش


شناگر سه گوی در دو بعد در شرایط عدد رینولدز پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59047.1622

امیر شیخ شعاعی؛ مجید رجبی


رفتار مکانیکی و الکتریکی میکرومبدل‌های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59296.1627

سیما درباسی؛ امیرموسی اباذری؛ حامد قنبرپور؛ سعید افرنگ؛ قادر رضازاده


مدلسازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59289.1626

سعید کریمیان علی ابادی؛ صابر رضایی


مطالعه‌ عددی کاهش ضریب پسای استوانه با بهره‌گیری از کنترل غیرفعال جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.60014.1632

سیدشهاب الدین صادقی؛ نگار نباتیان


مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ای از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59894.1631

افشین بنازاده؛ مهیار صادقی


یادداشت فنی

تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.56887.1569

محمد وجدی؛ نیما قاسم زاده؛ وحید بهنود؛ فرهاد صادق مغانلو