دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد بر روی سطح نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10812.1443

امیر کریم دوست یاسوری؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی؛ مظفر شکری راد


2. تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابه جایی و شار حرارتی ورودی به قطعه کار در عملیات فرزکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10802.1433

سمبه داودآبادی فراهانی


یادداشت فنی

3. معرفی دو آب شیرین‌کن تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای ظرفیت بالا و ظرفیت پایین خورشیدی و تحلیل اکسرژی آن‌ها توسط روش‌های \"جریان نگر\" و \"چشمه وچاه\"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10794.1430

حمید عبداله زرگر؛ حسین احمدی دانش آشتیانی


مقاله پژوهشی

4. بررسی عددی نحوه عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10836.1454

ایمان پیشکار دهکردی؛ بهزاد قاسمی


5. بررسی عددی کاهش نویز آیرودینامیکی جریان بر روی یک سیلندر مربعی با بکارگیری اسپلیتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.50222.1456

ثاراله عباسی؛ محمد سوری


6. بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه زاویه تماس قطره روی سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10833.1450

محمد حسین غضنفری؛ محمد آزادی تبار؛ فرژاد برزگر


7. شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت کوپل درون کانال خنک‌کاری مستطیلی در فشار فوق‌بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.50479.1462

عباس ابراهیمی؛ مریم شکری


8. بررسی تحلیلی اثر شدت عدم تعادل حرارتی محلی در فوم‌های متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10832.1451

آرمین عبداللهی پور؛ جواد امینیان


9. مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10835.1452

روزبه اقبال پور؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ محمد شجاعی فرد؛ سعید سهرابپور


10. بررسی ارتعاشات آزاد صفحات قطاعی حلقوی ساخته شده از مواد تابعی مدرج با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.51173.1471

فمیدا فلاح رجب زاده؛ امید گرشاسبی؛ امیرحسین شهدادی


11. بهینه سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک کننده در یک ساختمان مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.51548.1474

سمیه داودآبادی فراهانی؛ افسانه صادقی


12. ارائه و تحلیل تئوری مکانیسم تولید سرما از گرما با استفاده از دو موتور استرلینگ کوپل شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2019.51359.1472

محمد هادی کتولی؛ رضا عسکری مقدم؛ احمد حاجی نژاد


مروری

13. مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2019.52496.1496

اصلان غلامی؛ شهاب اسلامی؛ آرین تاجیک؛ محمد عامری؛ رقیه گوگساز قوچانی؛ مجید زندی


یادداشت فنی

14. بررسی تجربی اثر تغییر مکان عمودی مرکز جرم چهارپره بر عملکرد پروازی از طریق شناسایی حوزه فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2019.52801.1503

افشین بنازاده؛ حسین پورتاکدوست؛ محمدرضا عبداللهی


مقاله پژوهشی

15. شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق 8T-2024Al تحت کشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.51936.1483

کیاندخت پاکروان؛ عسل حسینی منزه


16. کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52091.1485

علیرضا جهانگیریان؛ سید احمدرضا عرفانیان


یادداشت فنی

17. بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52118.1488

محمد وجدی؛ سعید محمدباقری


مقاله پژوهشی

18. بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52342.1493

سیاوش کبیریان؛ علیرضا جهانگیریان


19. بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52415.1494

علیرضا محمدی؛ محمد فراهانی؛ مسعود گودرز


20. تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری ایتربیم:یاگ تک هسته ای و چهارهسته-ای تحت دمش طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52516.1497

احسان امیری؛ مهدی مجاهدی


21. تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اکسرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52540.1498

فرید صادقیان؛ مسعود بهشتی


23. ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52922.1506

عباس ابراهیمی؛ مریم شکری


24. تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.53009.1509

اصغر اشرفی فر؛ محسن فتحی