دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل المان محدود رشد ترک خستگی در خطوط لوله با در نظر گرفتن اثرات خوردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54140.1526

مهدی مرانلو؛ مهدی گنجیانی


2. بررسی اهمیت مکانیزم مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54456.1531

محمدرضا ملایری؛ محمدحسن پوررضایی


3. تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در یک نیروگاه 320 مگاواتی جهت ارائه ‏ طرح چیدمان بهینه جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54621.1535

علی اکبر شامی؛ ابراهیم موسوی ترشیزی؛ علی جهانگیری


4. مسیرهای بهینه ترکیبی (هوایی-دریایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54727.1538

هدی مودب؛ سید محمد باقر ملائک؛ امیررضا کوثری


5. بررسی اثر تغییرات سرعت در طبقات مختلف بر عملکرد کمپرسور محوری چرخش معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54868.1541

ثاراله عباسی؛ مریم علیزاده


6. بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54945.1542

محمد آزادی؛ حامد بهمن آبادی؛ جهانگیر ترکیان؛ غزاله نصرت


7. بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.55142.1545

سعید کریمیان علی ابادی؛ مهدی یادگاری؛ شاهین تیمورپور


8. بررسی تجربی اثر نوع سطح بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش استخری در حضور نانوسیالات با سیال پایه هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.55240.1546

مرتضی خیاط؛ آرمین دلالی؛ مسعود زارع


9. مطالعه تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله مبدل حرارتی بر روی انتقال حرارت و مشخصات جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.54968.1543

سیدهادی بنی هاشمی؛ محمدرضا عصاری؛ سید محمد جوادی؛ سعید وحیدی فر


10. بهینه سازی سازه خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.55805.1551

علی علی نیازیازی؛ علی برزگری؛ عادل مقصودپور


11. مطالعه و بررسی پارامتر های موثر در عملکرد پمپ پریستالتیکی و طراحی یک نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j40.2020.55035.1544

علی حکاکی فرد؛ محمد صادق فتحی