دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بهینه سازی سازه خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.55805.1551

علی علی نیازیازی؛ علی برزگری؛ عادل مقصودپور


2. ضریب شدت تنش ترک کوچک شعاعی واقع بر لبه خارجی استوانه چرخان ویسکوالاستیک تحت فشار داخلی و توزیع حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.54689.1539

رسول نیک‌پور؛ حسین مهبادی


3. بررسی عددی پدیده گذرای جدایش دما در لوله گرداب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.54808.1547

محمدرضا میرجلیلی؛ کاوه قربانیان


مروری

4. مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.55816.1552

مرتضی بیاره؛ محسن ناظمی اشنی؛ افشین شیرینی؛ بهزاد قاسمی


مقاله پژوهشی

5. مطالعه تأثیر کنترل جریان مکش بر عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی بر مبنای نتایج حل عددی مقطع دو بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.24200/j40.2021.56336.1561

مهسا اصغری؛ سعید کریمیان علی ابادی؛ میر یوسف هاشمی


6. بررسی تجربی تاثیر فشار پاشش سوخت و زاویه شروع پاشش سوخت دیزل در احتراق و آلایندگی موتور با احتراق RCCI با سوخت دیزل-گازطبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.24200/j40.2020.56029.1556

علی نصیری طوسی؛ سعید غفارزاده؛ مسعود ریحانیان


یادداشت فنی

7. حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.24200/j40.2021.55595.1549

کاوه قربانیان؛ محمدرضا امینی‌مقام


مقاله پژوهشی

8. مدلسازی عددی و بهینه سازی هندسی اجکتور تک‌فاز مافوق صوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.24200/j40.2021.57003.1567

Negar Nabatian؛ مهران شیرازی؛ سعید جعفرزاده کناری