تعداد مقالات: 1057

طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی

دوره 33.3، شماره 2، آذر 1396، صفحه 13-25

10.24200/j40.2018.10518.1297

ابراهیم صادقی؛ جلال کریمی؛ سیدحسین ساداتی


تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی

دوره 37.3، شماره 2، آذر 1400، صفحه 13-20

10.24200/j40.2021.56649.1562

احسان تمنایی؛ علی مقداری؛ مینو عالمی


افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت

دوره 3-30، شماره 2.2، مهر 1393، صفحه 15-20

علیرضا اسماعیلی؛ مسعود ضیابشرحق؛ سیداحسان شکیب؛ مجید عمیدپور


بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 15-23

حامد اسماعیل زاده؛ محمد پسندیده فرد


طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی

دوره 33.3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-28

10.24200/j40.2017.6367

محمد مجدم؛ علی حاجیلوی بنیسی


بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B

دوره 25، شماره 47، فروردین 1388، صفحه 19-24

علی جزایری قره باغ؛ جواد ملا؛ محمدرضا رضایی؛ مهدی پورعبدلی


استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین

دوره 3-27، شماره 2، آذر 1390، صفحه 25-36

علیرضا تیمورتاش؛ محمدرضا مه پیکر؛ اسماعیل لکزیان


شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی

دوره 3-27، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 27-34

بیژن فرهانیه؛ ابوالحسن عسگر شمسی


بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 135-142

احمد شرفی؛ محمدرضا سلطانی؛ مجتبی دهقان منشادی


فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 3-7

حسن غفوری فرد؛ مسعود کامران


بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


بررسی تاثیر پروفیل چرخ در پایداری، رفتار بوژی و سایش چرخ برای بوژی MD36

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 3-11

محمد حسن کد‌پور؛ حبیب‌االه ملاطفی


سیر پیدایش زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، فروردین 1379، صفحه 3-6


راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه

دوره 15، 16- ویژه نامه، فروردین 1378، صفحه 3-9

علی اکبر صالحی


محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 3-9

مجید مخدوم