کنترل همزمان جهت گیری و ارتعاشات خمشی-پیچشی ماهواره دارای پانل‌های چند قسمتی به کمک کنترل-مشاهده‌گر مرزی مبتنی بر معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده ی مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله کنترل مرزی مبتنی بر مشاهده‌گر معادلات جزیی برای وضعیت و ارتعاشات یک فرم کلی از ماهواره‌های انعطاف‌پذیر و با لحاظ پیچش و خمش توام ارائه شده است. دینامیک وضعیت بدنه‌ی صلب و ارتعاشات صفحات خورشیدی یک دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبط معمولی و جزیی را تشکیل می‌دهد که در این مقاله مستقیماً و بدون گسسته‌سازی کنترل می‌شود. در روش ارائه شده کمینه تعداد سیگنال پسخوراند از مرز قابل استفاده است که توسط مشاهده‌گر تخمین زده می‌شود. بنابراین فقط داده‌های وضعیت ماهواره و آهنگ تغییرات آن بایستی اندازه‌گیری شود ولی همچنان سیستم کنترل از اطلاعات مربوط به ارتعاشات در اجزای گسترده بهره می‌برد. پایداری مجانبی سیستم مدار بسته اثبات می‌شود و از طریق شبیه‌سازی اجزای محدود، عملکرد مناسب این کنترل‌کننده‌ی مرزی مبتنی بر مشاهده‌گر نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها