تعیین ضریب اصلاح اثرات مقیاس در آزمایش مقاومت مدل شناور

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در حوضچه‌های کشش کوچک به‌دلیل محدودیت ابعادی حوضچه و به‌تبع آن مدل، آزمایش‌ها بیشتر در اعداد رینولدز پایین و رژیم جریان آرام انجام می‌شود. در چنین شرایطی گشتاور جریان کم، و احتمال وقوع جدایش در جریان زیاد است. همین مسئله باعث تفاوت بیشتر رفتار جریان اطراف مدل با کشتی واقعی و افزایش اثر مقیاسمی‌شود. برای تصحیح نتایج در تمامی حوضچه‌های کشش از ضریب اصلاح اثر مقیاس استفاده می‌شود.گسیختگی۱ نوشتار حاضر نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده روی مدل یک شناور فرآورده‌ بر تنی است. آزمایش‌ها بدون مغشوش‌کننده جریان و با مغشوش‌کننده انجام شده و ضریب اصلاح مقیاس برای این دو حالت به‌دست آمده است. در حالت اول این ضریب به‌صورت خطی، و در حالت دوم به‌صورت غیرخطی نسبت به عدد فرود تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF SCALE EFFECT CORRECTION FACTOR IN SHIP RESISTANCE MODEL TEST

نویسندگان [English]

  • M. Karimirad 1
  • M. Askari 2
  • M. Seif 1
1 Dept . of Mechanical Engineering Sharif University of Technology
2 Dept . of Mechanical Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

In small towing tanks , due to tank and model di­mension limitations, tests has been perfomLed atlow Reynolds number and lan1inar flow regimes. In this condition, flow momentum is low and as are­ sult, the probability of flow separation is high. This has been resulted to a difference in flow behavior around the model and prototype. Therefore the scale effect in model testing cannot be avoided, which will be grater in small towing tanks . For eorrec.tion of results in all towing tanks, the seale effec.t correction factor has been used. This paper is a result of tests done on a model of a 35000 tons Produet Carrier. Tests have been done with and without a turbulent simulator and the scale c.orrec.tion fac.tor for both conditions has been evaluated. Results show that, without a turbu­ lent simulator, this factor approximate ly has been changed linearly. And, in the case of using a turbu­ lent simulator, the amount of this factor decreased extremely and varied nonlinearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -