آنالیز عددی سیستم ذوب برف زمین گرمایی یک پل نمونه

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

سیستم ذوب برف زمین‌گرمایی متشکل از لوله‌هایی است که به‌صورت شبکه‌یی در معابر و نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها و پل‌هاجاسازی شده‌اند. در این شبکه سیالی را توسط یک پمپ گرمازا با انرژی زمین‌گرمایی گرم و به داخل لوله‌ها می‌فرستند تا برف‌ها را ذوب کند. هدف این نوشتار یافتن روش‌های عملی برای کاهش ساعت کار پمپ‌گرمازا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. این نوشتار شامل شبیه‌سازی دوبعدی یک پل نمونه با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی حاکم بر شهر تهران است که به‌صورت پارامتریکی است و پارامترهای ورودی مختلفی از جمله خواص فیزیکی و شرایط جغرافیایی را شامل می‌شود. یکی از خصوصیات این شبیه‌سازی در نظر گرفتن جنس‌های متفاوت برای لایه‌های تشکیل‌دهنده‌ی پل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL ANALYSIS OF A GEOTHERMAL SNOW-MELTING SYSTEM ON A TYPICAL BRIDGE

نویسندگان [English]

  • S. Porkhial 1
  • 0. Asgari 2
  • M.R. Shirzadi 3
1 Islamic Azad University - Karaj Unit.
2 Dept. of Mechanical Engineering Sharif University of Technology
3 Dept. of Mechanical Engineering Khaje Nasir Toosi University of Technology
چکیده [English]

A geothermal snow melting system consists of hydronic tubes embedded at critic.al points of roads, highways and bridges. A fluid can be heated by using a ground source heat pump system (GSHP) and circulated through the embedded pipes to pre­vent freezing conditions on the surface. The goal of this paper is to find practical techniques to de­ crease the operation time of heat pumps to save en­ ergy. This paper consists of a 2D parametric simu­ lation of a typical bridge, considering the weather of Tehran.This imulation contains different paramet­ ric. inputs, like physical propert ies and geographical conditions.One important c.haracterist ic. of this pa­ per is the c.onsideration of different layers and ma­ terials in the bridge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -