نمایه نویسندگان

آ

 • آخرت دوست، حمزه بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • آخوندزاده، اکبر طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • آخوندزاده، محمد مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-9]
 • آخوندزاده، محمد بررسی تجربی اثر حوضچه‌ی هوایی عمق متغیر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 133-138]
 • آدامیان، آرمن بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 3-11]
 • آراستی، محمدرضا بررسی جذابیت پیل سوختی در مقایسه با سایر فناوری‌های قابل استفاده در صنعت خودرو کشور [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 49-57]
 • آرزو، بهروز مدل‌ سازی استاتیکی تاثیر تکیه‌گاه های کمکی فیکسچر بر تختی سطح حاصل از ماشین‌کاری [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 24-33]
 • آزادی، شهرام ارائه‌ی روشی جدید برای بهبود مانورپذیری خودروی سنگین مفصلی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]
 • آزادی، محمد مطالعه‌ی نحوه‌ی تعیین و تأثیر فشار جبهه‌کار ماشین‌های حفر تونل بر تغییر شکل‌های سطح زمین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 39-44]
 • آزادی تبار، محمد بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه ی زاویه ی تماس قطره روی سطح [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 41-48]
 • آسایش، مسعود تبیین خمیدگی محور و نامیزانی در ماشین های دوار با استفاده از آنالیز ارتعاشات [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 37-41]
 • آقایی، مهدی تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • آقابابائی بنی، مهدی طراحی یک دست چندانگشتی برای گرفتن و غلت‌دادن استوانه [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 69-76]
 • آقاخواه رازلیقی، میرحسین بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 3-11]
 • آقازاده، جمشید مدل‌سازی انرژی ضربه‌ی فولادهای مرتبه‌یی در حالت تقس یم کننده‌ی ترک [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • آقا‌زاده، جمشید بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • آقا سید میرزا بزرگ، محسن طراحی و شبیه‌سازی عددی عملکرد آکوستیکی محفظه ی آرامش سیستم هوارسانی به توربین گاز دریایی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]
 • آقامیری، سید فؤاد استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 25-33]
 • آل منصور، حامد مدل‌سازی و کنترل تعقیب اجسام متحرک برای یک ربات‌ماهی سه‌لینکی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 77-89]
 • آهنگری، محمد بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • آهون‌منش، علی توسعه‌ی علم و فناوری در ایران با رویکردی به بخش کشاورزی [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 54-66]

ا

 • ابتکار، تقی نقش سوخت‌های میان تقطیر در کاهش آلودگی هوای‌ تهران [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 55-57]
 • ابتکار، تقی توسعه تکنولوژی و آموزش‌های علمی کاربردی [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 73-75]
 • ابتکار، تقی وسایط نقلیه موتوری و هوای پاک [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 37-41]
 • ابتکار، تقی معرفی آموزش‌های علمی - کاربردی (تکنولوژی) در ایران [دوره 8، شماره 2، 1371، صفحه 21-24]
 • ابراهیمی، عباس استفاده از سخت‌افزار FPGA برای تسریع محاسبات عددی جریان‌های پایا و ناپایا [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • ابراهیمی، عباس ارتقای الگوی عملگر پلاسما در شبیه‌سازی فیزیک جریان جت القایی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 11-17]
 • ابراهیمی، عباس مطالعه‎ی تجربی عملکرد و تغییرشکل‎های کشسانی بال انعطاف‎پذیر در حرکت نوسانی بال‌زدن به‌ کمک پردازش تصویر [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 115-122]
 • ابراهیمی، عباس تحلیل رفتار حرارتی سیالات کرایوژنیکی در نواحی نزدیک - بحرانی درون کانال‌های خنک‌کاری [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 23-31]
 • ابراهیمی، عباس شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت کو پل درون کانال خنک‌کاری مستطیلی در فشار فوق بحرانی [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 67-77]
 • ابراهیمی، عباس ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، محمود شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 39-46]
 • ابراهیمی، محمود شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • ابراهیمی چمگردانی، عباس پیاده‌سازی سخت‌افزاری حل عددی معادلات دیفرانسیل روی F‌P‌G‌A [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 93-99]
 • ابری نیا، کارن جبران خطای ناشی از تغییر شکل کشسان قالب در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]
 • ابری نیا، کارن بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]
 • ابطحی، سیدفرهاد جبران‌سازی خطاهای سرعت و موقعیت یک سیستم ناوبری تلفیقی اینرسی سماوی به‌کمک هموارسازی و فیلتر کالمن درجه دوم [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 53-62]
 • ابوالقاسمی، حسین ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 35-39]
 • ابوالقاسمی، محمود بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 10-19]
 • ابوعلی، امید حل معادلات سه‌بعدی اویلر برای جریان مافوق صوت با استفاده از روش‌های صریح و ضمنی رو [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 73-81]
 • ایپک چی، حمیدرضا تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل‌های استوانه‌یی فولادی ضد زنگ L۳۰۴ S‌S‌تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • احرار یزدی، بهداد بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 129-136]
 • احرار یزدی، بهنام بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 129-136]
 • احسان، مهدی بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]
 • احسان، مهدی بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 3-7]
 • احمدی، عیسی تحلیل اثر لایه ی مرزی در پوسته‌ی استوانه‌یی هیبریدی دوار با لایه‌گذاری متعامد تحت شرایط مختلف لبه‌یی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 103-114]
 • احمدی، ناصر کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 28-32]
 • احمدیان، محمدتقی تحلیل ارتعاشی صفحات چند لایه‌ی مرکب با استفاده از سوپر آلمان و مقایسه‌ی نتایج با روش‌های متعارف در اجزاء محدود [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 42-47]
 • احمدیان، محمود مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 31-36]
 • احمدی بویاغچی، فاطمه مدل‌سازی و ارزیابی اگزرژی، اگزرژی اقتصادی و محیطی پیشرفته‌ی یک چرخه‌ی جدید کالینای تولید سه‌گانه‌ی یکپارچه با ذخیره‌کننده‌ی سهموی خطی خورشیدی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • احمدی دانش آشتیانی، حسین معرفی دو آب شیرین کن تبخیر ناگهانی چندمرحله‌یی خورشیدی و تحلیل اکسرژی آنها توسط روش‌های «جریان نگر» و«چشمه و چاه» [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 11-21]
 • اختراعی طوسی، حمید به کارگیری روش گالرکین بدون المان در فرمول‌بندی مسائل مکانیک شکست [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 48-53]
 • اختراعی طوسی، حمید تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 127-132]
 • اخلاقی، امیرمهدی طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • اخلاقی، محمد شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 65-57]
 • اخوان بهابادی، محمدعلی مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • اخوان بهابادی، محمدعلی مدلسازی ترمودینامیکی و بررسی تأثیر نوع مبرد بر عملکرد سیستم جریان مبرد متغیر (VRF) [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 125-132]
 • اخوان بهابادی، محمد علی پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 93-98]
 • اخوان نیاکی، سیدتقی طراحی یک سیستم کنترل کیفیت چند متغیره برای فرایند‌های تولید چند مرحله‌یی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 74-79]
 • اخو.ان نیاکی، سید تقی یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 70-78]
 • ادیب، مجید طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 13-20]
 • ادیبی، پویان شبیه‌‌سازی عددی جریان دوفازی گاز- مایع در کانال افقی طویل و تعیین فرکانس اسلاگ با استفاده از مدل دوسیالی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]
 • ادیبی، پویان مطالعه ‏ی تجربی فرکانس حباب‏های تیلور در جریان دوفازی گاز-مایع در داخل یک زانویی بزرگ [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 79-88]
 • ادیب نظری، سعید بررسی رفتار خستگی سازه‌های ساندویچی با پوسته‌های هیبریدی نامتقارن و هسته فومی تحت بارگذاری کشش ـ کشش [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 67-73]
 • ادیب نظری، سعید حل تحلیلی مسئله‌ی تماس بین یک گوه‌ی نامتقارن و یک نیم‌فضا [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 31-35]
 • ایرانی، سعید طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • ایران‌نو، سعید بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 111-117]
 • ایران‌زاده، امیر عبدالله بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل (T‌B‌M) به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 63-68]
 • ارباب تفتی، محمدرضا طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • اربابی قهرودی، مهدی طراحی و تولید انبوه پادتن‌های نو ترکیب انسانی و حیوانی از طریق " فناوری نمایش فاژی " [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 45-49]
 • ارجائی، غلامحسین بررسی هم سنگی در سیستم‌های آشوب‌ناک و روش‌های ایجاد آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 21-28]
 • اردکانیان، رضا اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 99-109]
 • ارژنگ پی، آزاده تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]
 • ارشدی، محمدرضا آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 78-83]
 • ارشدنژاد، شبیر تحلیل پایداری تونل، ترانشه ورودی و گوه‌های داخل تونل راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی کیلومتر 400+47، با استفاده از استریونت و شبیه‌سازی رایانه‌یی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 31-39]
 • ایروانی، آرش بررسی تاثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدی، محسن بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 49-55]
 • ایزدیار، طیبه بررسی اثر اندازه دانه فریت بر خواص مکانیکی فولاد ۴۳۴۰ AISI با ساختار دوفازی فریتی ـ بینایتی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 21-25]
 • ایزدخواه، محمد تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]
 • اسدی، رضا طراحی و ساخت فاصله‌سنج نیوماتیک برای سیستم خودکانون لیزر [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • اسفندیاری، حمید تعیین مقادیر بهینه سختی نگه دارنده‌های لاستیکی موتور ملّی براساس جداسازی مودهای ارتعاشی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • اسکافی، قدرت اله تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • اسلامی، شهاب مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 117-127]
 • اسلامی منش، وحید بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 15-24]
 • اسماعیلی، علی اصلاح مدل انتقال جرم «نرخ معین» برای شبیه سازی عددی فرایند چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 3-10]
 • اسماعیلی، علیرضا افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • اسماعیلی، ناصر ارائه‌ی روشی جدید برای بهبود مانورپذیری خودروی سنگین مفصلی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]
 • اسماعیل زاده، حامد بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 15-23]
 • اسماعیل‌زاده، نسرین نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 50-57]
 • اسمعیلی، حمید طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 13-20]
 • اشتری، محمدسعید بررسی عددی اثر هندسه قطعه بر ضرایب کالیبراسیون در روش Hole-Drilling [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 117-120]
 • اشجعی، مهدی مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 37-46]
 • اشجعی، مهرداد تنظیم بهینه پارامترهای آزاد کنترل کننده PI مرتبه کسری قابل پیاده سازی بر اساس معیار کارایی انتگرال مجذور خطا [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 133-141]
 • اشراقی، محمدرضا حل تحلیلی معادله‌ی حرکت جرم و فنر غیر خطی با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 3-6]
 • اشراق‌نیای جهرمی، عبدالحمید الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-61]
 • اشرف تالش، سید سیامک سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • اشرفی زاده، علی طراحی معکوس شکل در جریان‌های داخلی و خارجی با روش دیواره‌ی نفوذپذیر [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 145-149]
 • اشرفی زاده، محمود روشی جدید برای اعمال شرط مرزی فشار بر مرزهای منحنی‌شکل در روش شبکه‌ی بولتزمن [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 83-88]
 • اشرفی فر، اصغر تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشکوه، محمدرضا اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]
 • اصغری، محسن تحلیل ارتعاشاتی میکروروتورهای دارای نامیزان و شفت‌های متشکل از مواد هدفمند تابعی بر اساس نظریه ی تنش کوپلی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 63-71]
 • اصغرزاده، حامد سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]
 • اعتمادی، سیدمحمد دانشگاه‌های کشور در آینه آزمون‌های کارشناسی ارشد [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 30-33]
 • اعتمادی حقیقی، شهرام عبور مجموعه‌یی چندعضوی از گذرگاه باریک با استفاده از شبکه‌ی جهت‌دار [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 127-135]
 • اعظمی، محمود سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]
 • اعظمی، محمود اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 61-66]
 • اعظمی، هاشم تحلیل کمانش سازه‌های استوانه‌یی کرکره‌یی برای دست‌یابی به بالاترین «نسبت استحکام به وزن» [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • اعلم، نیما طراحی جبران‌کننده پیش بین درکنترل سیستم‌های دارای محدودیت روی ورودی [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 23-29]
 • افتخاری یزدی، محمد بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 3-11]
 • افرازه، عباس بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 18-25]
 • افشار، حسین بررسی اثر زاویه‌ی نصب ملخ و اثرات سه‌بعدی ملخ روی دم یک قایق پرنده در نزدیکی سطح [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 89-94]
 • افشار، حمیرا طراحی و تحلیل یک ربات پوشیدنی مبتنی بر سازوکار کابلی برای توان‌بخشی مفصل مچ پا [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 89-94]
 • افشار، عبدالله ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • افشار، عبدالله بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 33-39]
 • افشار، عبدالله ساخت آند‌های منیزیمی و کاربرد آن در حفاظت کاتدی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 50-56]
 • افشار، محمد هادی مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 27-33]
 • افشاری، داود بررسی اثر نیروی الکترود و زمان اعمال آن بر تنش پسماند ناشی از جوشکاری مقاومتی نقطه یی ورق‌های آلومینیوم [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 97-102]
 • افشاری، عباس بررسی تجربی اثرات ضریب منظری بال و فاصله‌ی آن تا بالک بر پارامترهای آئرودینامیکی یک پرتابه در زوایای حمله‌ی بالا [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 35-43]
 • افشار مهاجر، نیما برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • افشین همت‌یار، علی محمد تحلیل حساسیت سیستم پیش خور برای خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های مایکروویو نسبت به خطای دامنه و فاز اجزای آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 103-108]
 • افضل‌زاده، رضا آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 21-29]
 • افلاکی، اسماعیل دسته‌بندی ناپیوستگی‌های موجود در توده‌سنگ با استفاده از شبکه عصبی رقابتی در چهارچوب احتمالات [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 21-25]
 • اقبالی، بیت اله تأثیر نرخ تغییر شکل پیچش گرم در منطقه‌ی بحرانی(alpha + gamma) برمیزان ریزشدن دانه‌های فریت در یک فولاد میکروآلیاژی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 25-31]
 • اقبالی، ثریا بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • اقبال پور، روزبه مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم) [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 33-40]
 • اقلیمی مقدم، فاطمه بررسی عددی تأثیر درون‌لوله‌یی دوار دو‌ پره‌یی بر عملکرد آبگرمکن گازی فوری [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 63-69]
 • اکبری، علی اکبر بررسی تأثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد ۱۰۴۵A‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • اکبر‌پور، محمد رضا تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • اکبرزاده، عباس تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 19-24]
 • اکرامی، علی اکبر بررسی اثر اندازه دانه فریت بر خواص مکانیکی فولاد ۴۳۴۰ AISI با ساختار دوفازی فریتی ـ بینایتی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 21-25]
 • اکرامی، علی اکبر تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • اکرامی، علی اکبر ارتباط بین ساختار و خواص مکانیکی اتصال ایجاد شده در سوپر آلیاژ MA758 به روش TLP [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 22-26]
 • اکرامی، علی اکبر اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 5-9]
 • اکرامی، علی اکبر تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 25-30]
 • الیاسی، حمید سطوح مختلف توسعه و نقش تکنولوژی در آن [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 19-21]
 • الاسلام صدرنژاد، سید خطیب تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 44-49]
 • ایل بیگی، مهدی بررسی تجربی جریان گردابه‌یی یک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تیز و گرد با سیم داغ [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 107-117]
 • الستی، آریا عبور مجموعه‌یی چندعضوی از گذرگاه باریک با استفاده از شبکه‌ی جهت‌دار [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 127-135]
 • الستی، فاطمه اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 23-29]
 • الله بخشی، حمیدرضا تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته‌های جدار نازک فولادی با هندسه‌ی نیمه‌کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری، به‌روش تجربی و عددی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 53-65]
 • الیوت، جان نگرش‌های جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 42-46]
 • امام، سید محمد بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • امام، سید محمد بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • امامی، محمد رضا تخمین فشار در فرایند شکل‌دهی هیدرولیکی ورق‌های فلزی با روش تحلیل کران بالا [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 71-79]
 • ایمانی، غلامرضا استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • امیدی، جواد شبیه‌سازی عددی عملگر پلاسمایی به منظور کنترل جدایش لایه‌مرزی با استفاده از مدل الکتروستاتیک ارتقایافته [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • امیدی، جواد ارتقای الگوی عملگر پلاسما در شبیه‌سازی فیزیک جریان جت القایی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 11-17]
 • امداد، همایون حل معادلات سه‌بعدی اویلر برای جریان مافوق صوت با استفاده از روش‌های صریح و ضمنی رو [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 73-81]
 • امیدخواه نسرین، محمدرضا تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر عملکرد چرخ رطوبت‌زدای دوار [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 155-162]
 • امیدوار، امیر مدل‌سازی عددی جریان دوفازی اغتشاش ناهمسانگرد داخل سیلندر با استفاده از مدل اغتشاش تنش‌های رینولدز (RSM) [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 107-115]
 • امیدوار، امیر ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 67-74]
 • امیدوار، بابک بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]
 • امیری، احسان تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری ایتربیم:یاگ تک هسته ای و چهارهسته-ای تحت دمش طولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، شروین فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 31-36]
 • امیری، عسل استفاده از بهترین معادلات حالت برای محاسبهی برخی خواص فیزیکی هیدروکربنها در نواحی نزدیک و فوق بحرانی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 21-28]
 • امیری، فرشید طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • امیری، فرناز مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 3-8]
 • امیری آتشگاه، محمدعلی رویکرد رفتار محور برای اجرای هم زمان مانورهای اجتناب از مانع و تعقیب رهبر برای یک ربات پرنده [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 73-85]
 • امیریان، جواد مقایسه ی نظریه های مختلف پیش بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد CK۴۵ [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 37-47]
 • امیر شاه کرمی، سید عبدالعظیم تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 11-16]
 • امیر فتاحی، رسول تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]
 • امین، محمدمهدی مقایسه‌ی عملکرد راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HAIS) و راکتور بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا ( UASB) با استفاده از سوبستره سنتتیک [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 63-70]
 • امینی، محمد بررسی تجربی تأثیر قطر کپسول بر عملکرد سیستم ذخیره‌ساز حرارتی حاوی مواد تغییر فاز دهنده در آبگرمکن خورشیدی تخت [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 117-123]
 • امینایی، ایمان بررسی اثر به‌کارگیری لایه‌های پیزوالکتریک بر ارتعاشات اجباری و آزاد ورق‌های چهارگوش FGH [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 33-41]
 • امینیان، جواد بررسی تحلیلی اثر شدت عدم تعادل حرارتی محلی در فوم‌های متخلخل [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 23-32]
 • امینی فسخودی، محمدرضا تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی با استفاده از روش مش‌بندی مجدد در نمونه‌ی D‌C‌B تحت بارگذاری‌های جابه‌جایی ثابت و نیرو ثابت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 73-81]
 • انبارلویی، حمیدرضا تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 177-186]
 • انتظامی، علیرضا تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 139-145]
 • اندامی، سیدمحمدحسین عملکرد فوم های صلب پلی یورتان در کاهش خسارات سازه یی ناشی از برخورد پرتابه [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 133-140]
 • انصاری، رضا تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]
 • انصاری، محمدرضا شبیه‌‌سازی عددی جریان دوفازی گاز- مایع در کانال افقی طویل و تعیین فرکانس اسلاگ با استفاده از مدل دوسیالی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 67-77]
 • انصاری، محمدرضا مطالعه ‏ی تجربی فرکانس حباب‏های تیلور در جریان دوفازی گاز-مایع در داخل یک زانویی بزرگ [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 79-88]
 • انصاری، محمدرضا تحلیل آکوستیکی نویزهای آیرودینامیکی حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 43-51]
 • انوشه‌پور، فرید بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • ایوبی، احمدرضا تحقیق پارامترهای مؤثر در شبیه‌سازی عددی جریان غیر کاویتاسیونی و کاویتاسیونی حول پروانه‌ی استاندارد ۴۱۱۹ D‌T‌M‌B [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 119-128]

ب

 • بابایی، معصومه تحلیل اطلاعات آماری و مدل‌سازی قابلیت اطمینان ملخ بالگرد با در نظر گرفتن حالت‌های چندگانه‌ی واماندگی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 41-45]
 • باباخانی، بنفشه تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 25-30]
 • بابامیر، سید مرتضی توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) رویکردی برای ساخت خودکار راستی‌آزمای رفتار حین اجرای نرمافزار‌های حساس به ایمنی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 81-101]
 • بابائیان، مهرداد بهینه سازی فرآیند پوشش دهی با استفاده از کوبش لیزری، براساس الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 53-59]
 • بیات، علیرضا بررسی تأثیرات پدیده‌ی تخریب تابشی بر خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه و پلی‌استر [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 49-57]
 • بیات، غلامرضا سیاست راهبردی فناوری اطلاعات [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 18-24]
 • بیات، مرتضی توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های ان [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 7-11]
 • بیات، مهرداد آینده علم و فناوری در ایران و جهان [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 14-17]
 • بادله، شیده بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 129-139]
 • بادینلو، بهاره تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 29-38]
 • بازارگان، مجید مقایسه‌ی فنی و اقتصادی جایگزینی مبدل‌های پوسته و لوله با مبدل‌های حرارتی چندجریانی از نوع صفحهـپره‌یی در شبکه‌ی بازیافت حرارتی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 127-134]
 • بازدار، سجاد کاربرد روش‌ نگاشت برگشتی در تحلیل کشسانی خمیری مخازن تحت فشار با رفتار سختی سینماتیک غیر خطی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 43-48]
 • باغانی، علی طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • باغانی، مصطفی بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • باغانی، مصطفی شبیه‌سازی و بررسی نانو کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانو هلیکال‌های کربنی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • باغانی، مصطفی بررسی عددی رشد آسیب در مواد همسان گرد تقویت‌شده با آلیاژ هوشمند در چهارچوب مکانیک آسیب محیط‌های پیوسته [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 61-70]
 • باغانی، مصطفی مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم) [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 33-40]
 • باقری، احمد کنترل فعال ارتعاشات ورق چندلایه به کمک حس گرها و عملگرهای پیزوالکتریک [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 3-9]
 • باقری، رضا ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • باقری، سیدمسعود اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • بختیاری زاده، حامد تحلیل و مدل سازی آیرودینامیکی پرش بالاست در عبور قطار پرسرعت [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • بخشی، علی بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • بخشایش، حمید مدل‌سازی تأثیرات متقابل حرکت سازه بر رفتار جریان سیال در عملکرد پمپ دیافراگمی تزریق مرکاپتان [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 83-91]
 • بخش دامنی، رسول آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DS/CDMA در محیط محوشونده چند مسیره [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 86-92]
 • بخشعلی پور، علی اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 59-65]
 • بخشعلی‌پورکلخوران، علی بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 49-58]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 41-48]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 57-64]
 • بیدآبادی، مهدی واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 87-91]
 • بداغ آبادی، شهرام استفاده از شبکه‌ی بی سازمان سه‌ بعدی به منظور تحلیل معادلات اویلر [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 17-23]
 • بدری، محمدعلی شبیه‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی یک نمونه جدید ربات بازرس خطوط انتقال قدرت [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 25-32]
 • بدری کوهی، احسان شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 113-118]
 • براتی، محمود شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • برازنده، مهران بررسی نظری اثر حضور روتور درایجاد فشار غیر دائم روی بدنه‌ی هلیکوپتر [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 46-53]
 • برجی، سعید تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 177-186]
 • برزگر، فرزاد بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه ی زاویه ی تماس قطره روی سطح [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 41-48]
 • برزین‌پور، فرناز کاربرد روش تصمیم‌گیری گروهی با معیار کیفی در ارزیابی سیستم‌های انعطاف‌پذیر تولید "FMS" [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 70-80]
 • برقیان، مجید مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتنی با سیستم‌های کابلی و بهینه‌سازی فرم کابل و محدوده‌ی نیروی پیش‌تنیدگی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 117-124]
 • برقعی، مهدی شبیه‌سازی کامپیوتری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 46-54]
 • برقعی، مهدی بررسی فاضلاب‌های صنعتی ایران و نحوه تصفیه‌پذیری آن‌ها [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 57-58]
 • برکشلی، فریدون نگاهی به صنعت نفت جهان در دهه 1990 [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 69-74]
 • برهانی، همایون طراحی و شبیه‌سازی یک کدکننده صحبت LPC به صورت بلادرنگ [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 55-59]
 • بزاززاده، مهدی بررسی تجربی جریان گردابه‌یی یک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تیز و گرد با سیم داغ [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 107-117]
 • بستان خواه، مجید بررسی عملکرد ترموسیفون با استفاده از روش سرعت سنجی تصویر ذرات [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • بشارتی گیوی، کاظم بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • بصیرت تبریزی، حسن شبیه‌سازی فرایند انتقال حرارت و رطوبت برای خشک‌کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از مدل دو سیالی [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 54-58]
 • بیگی، حمید اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 54-77]
 • بیگ‌زاده، محمدرضا نقش شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری‌های چند رسانه‌یی در ارتقاء سطح علمی و فنی کشور‌ها [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 25-30]
 • بیگلریان، حسن ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • بلالی، اسماعیل تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • بینا، بیژن مقایسه‌ی عملکرد راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HAIS) و راکتور بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا ( UASB) با استفاده از سوبستره سنتتیک [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 63-70]
 • بناءزاده، افشین شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • بنازاده، افشین شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • بنازاده، افشین شناسایی دینامیک فضای حالت یک پرنده بال‌ثابت به وسیله شبکه عصبی خطی با استفاده از داده‌های آزمون پرواز [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 13-22]
 • بنازاده، افشین بررسی تجربی اثر تغییر مکان عمودی مرکز جرم چهارپره بر عملکرد پروازی از طریق شناسایی حوزه‌ی فرکانس [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 129-138]
 • بی نیاز دلیجانی، ابراهیم حل عددی معادلهی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تکفاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 41-45]
 • بنی اسد، حفیظ اله بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • بنی اسدی، مجید بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • بنی اسدی، مجید شبیه‌سازی و بررسی نانو کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانو هلیکال‌های کربنی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • بنی اسدی، مجید مروری بر توابع همبستگی آماری و بازسازی میکرو/ نانوکامپوزیت‌ها [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 31-40]
 • بنی اسدی، مجید بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]
 • بنویدی، محمدحسین تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • بهادری نژاد، مهدی استفاده از انرژی خوشیدی [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 51-58]
 • بهبهانی نیا، علی حل عددی جابه‌جایی مختلط همراه با هدایت و تشعشع در یک برد الکترونیکی افقی با منابع گرمایی مستطیلی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 25-32]
 • بهبهانی نیا، علی بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 157-162]
 • بهبهانی‌نیا، علی حل مسائل هدایت حرارتی معکوس با استفاده از روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 26-33]
 • بهبهانی نژاد، مرتضی تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]
 • بهداری، محسن معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 31-41]
 • بهرامی، محسن مطالعه‌ی عددی پدیده‌ی جویبار در لوله‌ی حائل صوتی حرارتی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 41-51]
 • بهزاد، مهدی بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 35-39]
 • بهزاد، مهدی تبیین خمیدگی محور و نامیزانی در ماشین های دوار با استفاده از آنالیز ارتعاشات [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 37-41]
 • بهزادی، میلاد طراحی و ساخت فاصله‌سنج نیوماتیک برای سیستم خودکانون لیزر [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • بهزادپور، بهمن طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • بهزادی پور، سعید طراحی و تحلیل یک ربات پوشیدنی مبتنی بر سازوکار کابلی برای توان‌بخشی مفصل مچ پا [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 89-94]
 • بهزادی‌‌پور، محمدرضا مدل‌ سازی استاتیکی تاثیر تکیه‌گاه های کمکی فیکسچر بر تختی سطح حاصل از ماشین‌کاری [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 24-33]
 • بهشتی، مسعود تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اکسرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، فاطمه کاربرد امواج آکوستیک در شناسایی مقدار و مکان گازهای خروجی در لوله انتقال گاز [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 63-71]
 • بهنیا، فریدون تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 67-74]
 • بوستانی، فرشید حل عددی جریان ریز قطبی ضربانی خون در رگ ویسکوالاستیک و مقایسه آن با رگ صلب و الاستیک [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]

پ

 • پارسا، علی حروف‌چینی متن‌های علمی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 79-81]
 • پازوکی، محمد کاربرد بالقوه‌ی آنزیم‌ها در تصفیه‌ی ضایعات [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 62-75]
 • پازوکی، محمد مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 59-66]
 • پاشایی، محمدهادی بررسی پایداری و رفتارهای دینامیکی غیرخطی لوله‌ی حامل سیال در حالت سه‌بعدی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 3-11]
 • پاکروان، کیاندخت شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق 8T-2024Al تحت کشش [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکروان، محمد رضا مطالعه و بررسی تطبیقی ساختار‌های جبران ساز برای سیستم‌های ADSl [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 3-10]
 • پاینده، علی مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 31-36]
 • پاینده، علی بهبود کارایی سیستم مخابراتی انتقال داده در ماهواره‌های سنجش از دورLEO براساس کنترل توان و نرخ ارسال [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • پرخیال، سهیل آنالیز عددی سیستم ذوب برف زمین گرمایی یک پل نمونه [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 187-193]
 • پرستاری، جواد شکل‌دهی میدان‌های مغناطیسی دو بعدی [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 25-30]
 • پرنیانی، مصطفی بررسی رفتار TCSC در فرکانس‌های زیر سنکرون و نقش آن در میراکردن پدیده‌ی تشدید زیر سنکرون [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 93-99]
 • پیروزپناه، سهند مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • پسندیده فرد، محمد حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • پسندیده فرد، محمد تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • پسندیده فرد، محمد بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 15-23]
 • پسندیده فرد، محمد اصلاح مدل انتقال جرم «نرخ معین» برای شبیه سازی عددی فرایند چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 3-10]
 • پسندیده فرد، محمود تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • پیشکار دهکردی، ایمان بررسی عددی نحوه‌ی عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • پشم فروش، رویا بررسی استفاده از رایانه، تلفن همراه و فرهنگ لغت در یادگیری لغت های زبان انگلیسی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 55-61]
 • پیشوایی، سید محمود رضا حل عددی معادلهی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تکفاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 41-45]
 • پناهی، روزبه شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 81-88]
 • پناهی زاده رحیملو، ولی اله بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • پناهی زاده رحیم لو، ولی اله بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 91-97]
 • پهلوان زاده، حسن تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر عملکرد چرخ رطوبت‌زدای دوار [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 155-162]
 • پهلوان زاده، حسن تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 13-19]
 • پهلوان زاده، حسن مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 33-39]
 • پورآذرنگ، کاظم تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 13-17]
 • پورآذین، شهریار گزارشی از مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 49-54]
 • پورتاکدوست، سیدحسین بررسی تجربی اثر تغییر مکان عمودی مرکز جرم چهارپره بر عملکرد پروازی از طریق شناسایی حوزه‌ی فرکانس [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 129-138]
 • پورجعفری، محمدرضا خورشید بهترین جایگزین برای انرژی است [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 59-61]
 • پورسعیدی، اسماعیل بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]
 • پورعبدلی، مهدی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • پورعلی، امید بهینه‌سازی دو هدفه بازیافت حرارت و تولید آب شیرین از سیستم‏ آب خنک‌کن یکبارگذر [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 137-147]
 • پورفتح، مهدی کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD) [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 109-113]
 • پورفرزانه، حسین مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]
 • پورکمالی انارکی، علی بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • پوزش، نصرالله بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 3-7]
 • پوشیده، مسعود تحلیل و مدل سازی آیرودینامیکی پرش بالاست در عبور قطار پرسرعت [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • پولی بابائی ممقانی، علی اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 59-65]

ت

 • تابش‌پور، محمدرضا بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 47-56]
 • تابنده خورشید، محمد مهدی طراحی معکوس شکل در جریان‌های داخلی و خارجی با روش دیواره‌ی نفوذپذیر [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 145-149]
 • تاجداری، مهدی طراحی و ساخت غلتک‌های شکل‌دهی غلتکی سرد لوله‌های گرد به‌کمک رایانه [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 151-156]
 • تاجداری، مهدی تعیین نمودار تنش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم ‌5083 به وسیله ی نمونه ی صلیبی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 71-81]
 • تاجیک، آرین مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 117-127]
 • تاجیک جمال آباد، میلاد مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 59-66]
 • تبریزیان، ارشیا بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52]
 • تجرشی، مسعود بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 13-20]
 • تجرشی، مسعود محیط زیست، مقوله‌ای نیازمند توجه [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 19-23]
 • تجرشی، مسعود نهر فیروزآباد، آیا می‌توان از آن به عنوان یک منبع آب برای آبیاری نام برد؟ [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 31-38]
 • تحویلدارزاده، داود محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دوبعدی بدنه‌ی کشتی [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 163-170]
 • ترابی دلشاد، حسین طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • تربتی نژاد، نورمحمد تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • ترحم‌جو، شیرین خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها) [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-53]
 • ترکیان، ایوب بهینه‌سازی طراحی گازگیر لجن UASB به‌منظور افزایش سرعت در بستر لجن بدون تغییر سرعت در ناحیه‌ی زلال‌سازی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 163-168]
 • ترکیان، ایوب اثر نرخ بارگذاری الی بر پارامتر‌های راهبری و ظرفیت بیو فیلتراسیون تولوئن و زایلین از جریان گازهای آلوده‌ی صنایع نفت و پتروشیمی [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 82-87]
 • ترکیان، ایوب مقایسه‌ی عملکرد راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HAIS) و راکتور بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا ( UASB) با استفاده از سوبستره سنتتیک [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 63-70]
 • ترکیان، ایوب برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • ترکمنی، سارا مدل‌سازی نحوه‌ی پراکنش آلاینده‌های محلولِ حاصل از نشتی با میزان متغیر در آب‌های زیرزمینی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 59-64]
 • تصدیقی، داریوش اطلاعات سراسری و همگانی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 76-78]
 • تقی راد، حمیدرضا سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • تقی زاده منظری، مهرداد شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • تقی زاده منظری، مهرداد شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • تقی زاده منظری، مهرداد ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • تقی زاده منظری، مهرداد شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • تقی زاده منظری، مهرداد الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 125-134]
 • تقی زاده منظری، مهرداد شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • تقی زاده منظری، مهرداد شبیه‌سازی ترکیبی و صریح- ضمنی مخازن هیدروکربنی به‌کمک پارامتری‌کردن تطبیقی فضای ترکیب [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 99-108]
 • تکتاز، نجف الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 57-64]
 • تمایل، علی مدل‌سازی عددی و بررسی اثرات ارتفاع تیغه‌ی ورودی و محل ورود سیال در بازده حوضچه‌های رسوب‌گذار اولیه [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 109-114]
 • تیمورتاش، علیرضا بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • تیمورتاش، علیرضا استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • تیمورتاش، علیرضا بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • تیموری فعال، حسین توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های ان [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 7-11]
 • تواضعی، محمدصالح تنظیم بهینه پارامترهای آزاد کنترل کننده PI مرتبه کسری قابل پیاده سازی بر اساس معیار کارایی انتگرال مجذور خطا [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 133-141]
 • توپچی نژاد، حمید عملکرد فوم های صلب پلی یورتان در کاهش خسارات سازه یی ناشی از برخورد پرتابه [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 133-140]
 • توحیدی، ناصر الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 57-64]
 • تویسرکانی، زهرا بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 9-14]
 • توفیق، علی‌اصغر انتقال تکنولوژی چالش‌ها و تنگنا‌هاپ [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 30-33]
 • توفیقی، جعفر مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • توکل، محمد انتقال تکنولوژی و جنبه‌های اجتماعی آن [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 16-19]
 • توکلی، حسین تعیین هندسه قبل از لغزش در زمین‌لغزش‌ها با نگرشی به زمین ‌لغزش محمدآباد جیرفت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 59-63]
 • توکلی، محمد تحلیل تنش پادصفحه‌یی صفحه ی بی‌نهایت حاوی چندین ترک بر اساس نظریه ی کشسانی غیرموضعی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 103-111]
 • توکلی، مصطفی تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 85-87]

ث

 • ثابت، محمدتقی دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 15-37]
 • ثابت قدم، فریدون پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]
 • ثقفی، فریبرز بهینه‌سازی همزمان شبکه‌ی عصبی بازگشتی برای بهبود شناسایی و مدل‌سازی دینامیک غیرخطی هواپیما [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • ثنایی کیا، علیرضا پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 47-56]

ج

 • جانی، مجتبی شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 65-57]
 • جاهدی، رضا بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]
 • جباری، سیدمهدی تحلیل ترموالکتروالاستیک پوسته استوانه‌یی ساخته شده از مواد پیزوالکتریک مدرج تابعی به کمک نظریه ی تغییر شکل برشی مرتبه دلخواه [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 125-135]
 • جزایری قره باغ، علی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • جعفری، احمد نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]
 • جعفری، مهدی مطالعه ی شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر تولید نفت سنگین از مخرن ترکدار موند به روش ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار (SAGD) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 54-60]
 • جعفریان، مجید نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]
 • جعفرپور، خسرو آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]
 • جعفر‌پور، خسرو ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت؛ مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 41-50]
 • جعفری تلوکلائی، رمضانعلی تحلیل ارتعاشات آزاد صفحه کامپوزیتی چندلایه ی ذوزنقه‌یی قرارگرفته بر بستر پسترناک [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 105-115]
 • جعفری زاده، محمدعلی پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • جعفر کاظمی، فرازد اثر مجاورت به سطح آب برخواص آیرودینامیکی یک بالواره [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 9-17]
 • جعفرمدار، صمد بررسی تأثیر بازگشت گازهای خروجی به داخل محفظه‌ی احتراق بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 13-19]
 • جلالی، آرش محیطی برای تولید برنامه از توصیف صوری [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 42-53]
 • جلالی، علی تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 67-74]
 • جلیلی، سعید توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) رویکردی برای ساخت خودکار راستی‌آزمای رفتار حین اجرای نرمافزار‌های حساس به ایمنی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 81-101]
 • جماعتی، جعفر مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تأثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • جمالی آشتیانی، مسعود مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • جمالی آشتیانی، مسعود پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 93-98]
 • جمشیدی، سعید افزایش اندازه‌ی سلول‌های مدل زمین‌شناسی نفوذپذیری مطلق با استفاده از روش تجزیه‌ی چهاردرختی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]
 • جمشیدی، سعید محاسبه‌ی پارامترهای ناحیه‌ی آسیب‌دیده‌ی اطراف چاه تولیدی با استفاده از آزمون کاهش فشار [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 109-115]
 • جنود، سیما بررسی مشاهدات میکروسکوپی در فرایند نیترات و ازت‌سازی در سیستم‌های بستر بیوفیلمی متحرک (MBBR) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 43-48]
 • جهانبخش، ابراهیم شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 81-88]
 • جهان پور، جواد مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • جهانخواه، حسین بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 35-39]
 • جهانگیریان، علیرضا الگوریتمی مبتنی‌ بر قدرت تعمیم‌دهی شبکه‌های عصبی برای همگرایی سریع الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه‌ی آیرودینامیکی [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 101-107]
 • جهانگیریان، علیرضا پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 47-56]
 • جهانگیریان، علیرضا تأثیر لزجت بر طراحی بهینه ی ایرفویل گذر صوتی توسط الگوریتم ژنتیک بهبودیافته [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • جهانگیریان، علیرضا کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانگیریان، علیرضا بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهان میری، محسن بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52]
 • جهان نما، محمدرضا رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • جهان نما، محمدرضا مدلی تحلیلی برای انبساط و نشست قطرات افشانه ناشی از بار الکتریکی [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 127-136]
 • جهان نما، محمدرضا الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]
 • جهان نما، محمدرضا تأثیر مشخصه‌های عملکردی یک نازل دوسیاله بر باردارسازی الکتریکی اسپری [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 83-92]
 • جوادزاده حقیقت، سارا بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 157-162]
 • جوادی مقدم، جلال کنترل فعال ارتعاشات ورق چندلایه به کمک حس گرها و عملگرهای پیزوالکتریک [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 3-9]
 • جواهریان، عبدالرحیم تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 41-48]
 • جواهریان، عبدالرحیم تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 57-64]
 • جودکی، جلال بررسی خواص مکانیکی و عمر خستگی ورق‌های آلومینیوم ۵۰۸۳ حاصل از فرایند نورد در کانال‌های همسان زاویه‌دار (E‌C‌A‌R) [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 85-89]
 • جوهری مجد، وحید ایجاد نقشه‌ی نرخ پیشروی بیشینه برای پرداخت خشن تک مرحله‌یی با فرز انگشتی ته - تخت [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 80-86]

چ

 • چاوشان، حمید تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل‌های استوانه‌یی فولادی ضد زنگ L۳۰۴ S‌S‌تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]

ح

 • حیات داودی، مسعود بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 47-56]
 • حاتمی، حسین بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 49-55]
 • حاجیان، مسعود به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • حاجی زاده، علیرضا افزایش اندازه‌ی سلول‌های مدل زمین‌شناسی نفوذپذیری مطلق با استفاده از روش تجزیه‌ی چهاردرختی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]
 • حاجی زاده ذاکر، ناصر ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • حاجی سعید، سیدمحمد اهمیت دستیابی به تکنولوژی نوین در زمینه انرژی [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 45-51]
 • حاج عباسی، محمدعلی طراحی بازوی مکانیکی ربات‌های صفحه‌یی با مفاصل چرحشی بر مبنای معیار شبه همسانگردی [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 73-79]
 • حاج فتحعلی‌‌ها، عباس فعالیت‌های توسعه تکنولوژی در بخش صنعت سنگین [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 51-54]
 • حاجیلوی، علی مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]
 • حاجیلوی بنیسی، علی بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • حاجیلوی بنیسی، علی طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • حاجی نژاد، احمد تحلیل سازوکار تولید سرما از گرما با استفاده از دو موتور استرلینگ کوپل شده [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 99-105]
 • حاجی نوروزی، شادی یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 70-78]
 • حافظی، مسعود الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]
 • حافظ حقیقت، سیدمسعود پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 29-37]
 • حامد، محمدعلی تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 24-31]
 • حائری، سیدمحسن مشخصات حالت پایدار خاک‌های ماسه‌یی جنوب غربی تهران و ارزیابی استعداد روانگرایی در این خاک‌ها با استفاده از این مفاهیم [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 36-45]
 • حائری، محمد طراحی جبران‌کننده پیش بین درکنترل سیستم‌های دارای محدودیت روی ورودی [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 23-29]
 • حبیب اللهی، عاطفه روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • حبیب پور، بابک مطالعه ‏ی تجربی فرکانس حباب‏های تیلور در جریان دوفازی گاز-مایع در داخل یک زانویی بزرگ [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 79-88]
 • حبیبی سیاهپوش، احسان تحلیل آکوستیکی نویزهای آیرودینامیکی حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 43-51]
 • حبیب نژاد کورایم، محرم بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 87-96]
 • حجت، یوسف فعالیت‌های توسعه تکنولوژی در بخش صنعت سنگین [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 51-54]
 • حججی، محمد بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • حدادپور، حسن مقایسه‌ی آئرودینامیک پیترز و تئودورسون در تعیین مرزهای ناپایداری آئروالاستیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 75-80]
 • حدادپور، حسن بررسی اثر لقی سطوح کنترل بر رفتار آئروالاستیک بالواره با استفاده از آئرودینامیک شبه‌پایا [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 107-116]
 • حدیدی، امین تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • حیدری، حمیدرضا اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]
 • حیدری، علیرضا بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبدهای شبکه‌یی کم‌ارتفاع و ارائه‌ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 3-11]
 • حیدری، محمد مهدی مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 37-48]
 • حیدری رارانی، محمد تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 81-86]
 • حیدرزاده، محمد ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • حیدری شیرازی، کوروش تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • حیدری شیرازی، کوروش آنالیز عددی رفتار دینامیکی پادشهودی تیرهای کشسانی - خمیر پین دار تحت بار ضربه‌یی با ملاحظه ی اثرات سخت‌شوندگی خطی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • حریری، عبدالعلی تأملی در نظام جدید آموزش متوسط و دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 40-50]
 • حسامی نقشبندی، علی بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • حسنی، حسین تحلیل پایداری تونل، ترانشه ورودی و گوه‌های داخل تونل راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی کیلومتر 400+47، با استفاده از استریونت و شبیه‌سازی رایانه‌یی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 31-39]
 • حسینی، سیدامیررضا ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • حسینی، سیدامیررضا عملکرد تهویه‌یی و گرمایی در سیستم هیبرید سرمایش تشعشعی هیدرونیک وتهویه‌ لایه‌یی در یک فضای مسکونی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 113-124]
 • حسینی، محمد تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • حسینی، میرامین بررسی فضای‌کاری ربات موازی استوارت-گوف با سفتی از پیش تعریف شده [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 85-92]
 • حسن آبادی، علی بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]
 • حسین بابایی، فرامرز آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 21-29]
 • حسین پور گللو، محمد بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • حسن‌پور متی کلایی، محمود تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 11-16]
 • حسن‌زادگان، هومن ایجاد نقشه‌ی نرخ پیشروی بیشینه برای پرداخت خشن تک مرحله‌یی با فرز انگشتی ته - تخت [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 80-86]
 • حسن‌زاده، سیدنوراله بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 18-25]
 • حسین زاده اصل، مسعود بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • حسینی گلگو، سید محسن آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 21-29]
 • حسینی مزینانی، سیدمهدی نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 50-57]
 • حسینی منزه، عسل شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق 8T-2024Al تحت کشش [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن‌نیا، سید حسین بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • حسن نژاداصل، امیر کمینه‌کردن انحنای پروفیل خروجی مقاطع خارج از مرکز غیردایروی در فرایند اکستروژن، با استفاده از منحنی‌هایٓB‌e‌z‌i‌e‌r [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 63-71]
 • حسینی هاشمی، شاهرخ بررسی پدیده برخورد و نقوذ میله‌ی صلب با سر کروی در اجسام فلزی بی‌نهایت تراکم‌پذیر [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 41-45]
 • حسینی هاشمی، شاهرخ ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]
 • حصارکی، محمود دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 3-12]
 • حصارکی، محمود بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 3-6]
 • حق پناهی، محمد بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 87-96]
 • حقیقی، عرفان شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • حقیقی، منوچهر مطالعه ی شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر تولید نفت سنگین از مخرن ترکدار موند به روش ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار (SAGD) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 54-60]
 • حکیم جوادی، مجید بهینه‌سازی طراحی گازگیر لجن UASB به‌منظور افزایش سرعت در بستر لجن بدون تغییر سرعت در ناحیه‌ی زلال‌سازی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 163-168]
 • حکیم جوادی، مجید مقایسه و مشکلات فاضلاب ورودی به کف دستگاه تصفیه‌ی UASB به صورت ثقلی از بالا و توسط تلمبه از پائین [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 59-63]
 • حکیم جوادی، مجید بررسی تجربی و نظری جریان حاوی لجن در یک مجرای واگرا [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 64-70]
 • حکیم‌جوادی، مجید طراحی و ساخت گازگیر پیش ساخته در صنعت فاضلاب [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 88-92]
 • حکمی ها، سپهر تحلیل ناپایداری استاتیکی یک میکروسوئیچ غیرخطی با استفاده از نظریه ی کوپل تنش اصلاحی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 53-61]
 • حمیدی، امیر مشخصات حالت پایدار خاک‌های ماسه‌یی جنوب غربی تهران و ارزیابی استعداد روانگرایی در این خاک‌ها با استفاده از این مفاهیم [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 36-45]
 • حنایی، کاظم تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]
 • حنفی زاده، پدرام مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]
 • حنفی زاده، پدرام بررسی عملکرد ترموسیفون با استفاده از روش سرعت سنجی تصویر ذرات [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]

خ

 • خیابانی، ناصر ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 45-51]
 • خاتمی، حمید رضا محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 101-106]
 • خاتونی، آرمان جبران خطای ناشی از تغییر شکل کشسان قالب در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]
 • خیاط، مرتضی طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 125-134]
 • خاکسار حقانی، سیامک ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • خاکی صدیق، علی تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • خالصی‌زاده، سیدموسی بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 65-69]
 • خالصی‌زاده، سید موسی طراحی یک سیستم جامع حسابداری به عنوان ابزاری مهم در سیستم اطلاعاتی مدیریت [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 69-73]
 • خالقی، حسن مدل‌سازی عددی جریان دوفازی اغتشاش ناهمسانگرد داخل سیلندر با استفاده از مدل اغتشاش تنش‌های رینولدز (RSM) [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 107-115]
 • خالقی، حسن تاثیر مدل تلاطم غیر خطی K-ε بر رقتار اسپری در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 47-56]
 • خالو، علیرضا بتن سولفوره [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 88-89]
 • خامنه اصل، شهاب تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 13-17]
 • خانوردی، یوسف استفاده از رفتار تناوبی-پایا برای تشخیص عیوب یاتاقان های غلتشی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • ختلان، آیدین نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]
 • خدایاری، محمد صادق الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 57-64]
 • خدائی، محمدجواد شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • خدمتی، محمدرضا مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • خیرالعموم، آزاده لیپوزوم‌ها، ابزاری در خدمت زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 37-44]
 • خردمند، سعید تحقیق پارامترهای مؤثر در شبیه‌سازی عددی جریان غیر کاویتاسیونی و کاویتاسیونی حول پروانه‌ی استاندارد ۴۱۱۹ D‌T‌M‌B [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 119-128]
 • خردمند، سعید طراحی و شبیه‌سازی عددی عملکرد آکوستیکی محفظه ی آرامش سیستم هوارسانی به توربین گاز دریایی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]
 • خرسند، حمید تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 44-49]
 • خرم منش، مجتبی مقایسه‌ی فنی و اقتصادی جایگزینی مبدل‌های پوسته و لوله با مبدل‌های حرارتی چندجریانی از نوع صفحهـپره‌یی در شبکه‌ی بازیافت حرارتی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 127-134]
 • خسروی، سروش واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 87-91]
 • خسروی الحسینی، مصطفی مقایسه‌ی سازوکارهای کامل و کاهش‌یافته‌ی سینتیک احتراق متان در مدل‌سازی عددی مشعل متخلخل [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 115-126]
 • خطیب، ابوالفضل طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • خطیبی، محمدمهدی روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • خلیقی، یاسر طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • خلیلی، خلیل بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • خلیلی، خلیل بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • خلیل آریا، شهرام بررسی تأثیر بازگشت گازهای خروجی به داخل محفظه‌ی احتراق بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 13-19]
 • خمامی‌زاده، فرزاد مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 38-42]
 • خمامی‌زاده، فرزاد مطالعه تاثیر جهت نورد سرد بر نحوه گسترش بافت مکعبی در ورق‌های مغناطیسی نرم آهن - سیلیسیم با بافت اولیه‌ی گوس [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 11-16]
 • خمامی‌زاده، فرزاد تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]
 • خویی، امیر رضا کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 21-27]
 • خویی، یگانه سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP) [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 75-85]
 • خواجه، مسعود شبیه سازی عددی میدان جریان چرخشی - احتراقی درون محفظه‌ی احتراق [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 13-19]
 • خواجه سعید، حسام مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 15-23]
 • خورشیدی مال احمدی، جمشید سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • خوشخویی، شیوا تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]

د

 • دادستان، امین برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 121-127]
 • دادگراصل، یعقوب بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 91-97]
 • دادگراصل، یعقوب بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • دادو، علی مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 11-17]
 • دارابی، حسین رویکرد نوین طراحی بهینه‌ی چندموضوعی سیستم‌های مهندسی در دفاتر طراحی بر مبنای بهینه‌سازی مشارکتی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 107-115]
 • داریوندی، ندا بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]
 • دانشی، امیر طراحی و ساخت غلتک‌های شکل‌دهی غلتکی سرد لوله‌های گرد به‌کمک رایانه [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 151-156]
 • دانشجو، زهرا شبیه‌سازی شروع و رشد مود I تورق در کامپوزیت‌های لایه‌یی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه‌ی فرایند شکست [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 73-82]
 • دانش‌کارآراسته، پیمان بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 13-20]
 • دانشور، احد کاهش تغییرشکل کامپوزیت‌های لایه‌ای متعامد نامتقارن با استفاده از نانوالیاف کربنی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 89-95]
 • دانشور، آرمین تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 127-132]
 • داودآبادی فراهانی، سمیه ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 21-27]
 • داودآبادی فراهانی، سمیه تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و شار حرارتی در عملیات فرزکاری [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 3-10]
 • داودآبادی فراهانی، سمیه بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک‌کننده در یک ساختمان مسکونی [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 107-116]
 • داود آبادی فراهانی، سمیه طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 31-38]
 • داوری، علیرضا بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 31-36]
 • داوری، علیرضا بررسی تجربی اثرات تراکم‌پذیری و فرکانس روی ضرایب آیرودینامیک ناپایای مدل یک هواپیمای جنگنده [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 39-46]
 • داوری، علیرضا بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 3-10]
 • داوری، علیرضا تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]
 • داوری ملک آبادی، امین تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]
 • داوری ملک آبادی، امین تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • دربندی، مسعود ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • دردل، مرتضی بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 97-104]
 • دردل، مرتضی بررسی پایداری و رفتارهای دینامیکی غیرخطی لوله‌ی حامل سیال در حالت سه‌بعدی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 3-11]
 • درگاهی، حسن آموزش تکنولوژی و ثبات اقتصادی کلان در فرایند توسعه اقتصادی [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 3-12]
 • درمحمدی، صابر به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • درویزه، منصور تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]
 • دشتی، مهرنوش بررسی تبدیل مستقیم فتوکاتالیستی متان به متانول برای مصرف DMFC [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 45-48]
 • دلخوش، احسان برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 75-80]
 • دلخوش، مجتبی بهینه‌سازی چند هدفه الگوریتم کنترلی خودروی هیبرید موازی مجهز به C‌V‌T تمام‌چنبره به‌کمک الگوریتم گروهی پرندگان [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 15-21]
 • دلیلی، رضا مدلسازی ترمودینامیکی و بررسی تأثیر نوع مبرد بر عملکرد سیستم جریان مبرد متغیر (VRF) [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 125-132]
 • دیلمقانی، میترا فهرستگان مقالات "شریف" دوره پنجساله [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 83-87]
 • دهقانیان، چنگیز بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]
 • دهقانزاده ریحانی، رضا اثر نرخ بارگذاری الی بر پارامتر‌های راهبری و ظرفیت بیو فیلتراسیون تولوئن و زایلین از جریان گازهای آلوده‌ی صنایع نفت و پتروشیمی [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 82-87]
 • دهقانی فیروزآبادی، روح اله شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 113-118]
 • دهقان منشادی، مجتبی بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 135-142]
 • دهقان منشادی، مجتبی بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • دهقان منشادی، مجتبی بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • دهقان منشادی، مجتبی بررسی تجربی جریان گردابه‌یی یک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تیز و گرد با سیم داغ [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 107-117]
 • دوامی، پرویز جوانه‌زنی تاخیری فولاد‌های میکرو آلیاژی [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 58-59]
 • دوامی، پرویز آموزش مهندسی (هدف و پیشینه) [دوره 8، شماره 2، 1371، صفحه 26-30]
 • دورعلی، محمد تحلیل حرکتی یک بازوی مکانیکی نصب شده بر روی یک وسیله ی نقلیه‌ی مجهز به سیستم تعلیق [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 3-9]
 • دورعلی، محمد استقلال مالی دانشگاه های دولتی مستعد از بودجه ی کشور، بهره گیری بهینه از سرمایه های علمی [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 35-40]
 • دوستدار، محمدمهدی بررسی تجربی استحکام خستگی در ورق‌های ترک‌دار آلومینیومی ترمیم شده توسط وصله‌های کامپوزیتی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • دولتی، ابوالقاسم ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 32-35]
 • دولتخواه، شهروز سمینار اولویت‌های تحقیقات انرژی کشور [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 38-39]
 • دولتخواه، شهروز امنیت ملی، ثبات اقتصادی و سطح زندگی هر ملتی در گرو انرژی است [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 36-36]
 • دولتخواه، شهروز در مصرف منابع انرژی، باید صرفه‌جویی کرد [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 68-69]
 • دولتخواه تکلو، سمیه طراحی و ساخت سامانه حلقه بسته ی مکانیکی آزمون گیربکس و بررسی توان اتلافی این نوع سامانه‌ها [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 137-149]
 • دولتشاهی پیروز، محرم ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • دومیری گنجی، داود تاثیر مدل تلاطم غیر خطی K-ε بر رقتار اسپری در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 47-56]

ذ

 • ذبیح پور، محمود بررسی رفتار خستگی سازه‌های ساندویچی با پوسته‌های هیبریدی نامتقارن و هسته فومی تحت بارگذاری کشش ـ کشش [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 67-73]
 • ذهیری بشمن، فاطمه سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • ذوالفقاری، سیدعلیرضا ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 67-74]
 • ذوالفقاری، سید علیرضا استفاده‌ی مؤثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 103-111]
 • ذوالفقاری، سید علیرضا ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • ذوالقدری، محمدرضا بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]
 • ذوالقدری، محمدرضا روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 78-85]

ر

 • راد، منوچهر اثر مجاورت به سطح آب برخواص آیرودینامیکی یک بالواره [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 9-17]
 • راد، منوچهر بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]
 • راد، منوچهر طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 125-134]
 • رادپور، سعیدرضا ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 35-39]
 • رازی، پژمان اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • راسخ، بهرنگ ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • راسخ، محمد تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رافتی جاویدان، مهدی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]
 • رحیمی، علیرضا تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 13-19]
 • رحمانی، حمید بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • رحیمیان، محمد بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]
 • رحمانی گورتانی، مهدی روشی جدید برای اعمال شرط مرزی فشار بر مرزهای منحنی‌شکل در روش شبکه‌ی بولتزمن [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 83-88]
 • رحمت آبادی، داود بررسی تجربی چقرمگی شکست برای کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 83-92]
 • رحمتیان، منا مدل‌سازی و ارزیابی اگزرژی، اگزرژی اقتصادی و محیطی پیشرفته‌ی یک چرخه‌ی جدید کالینای تولید سه‌گانه‌ی یکپارچه با ذخیره‌کننده‌ی سهموی خطی خورشیدی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • رحیم‌زاده، فریدون بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 10-19]
 • رحیم زاده رفوئی، فیاض بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • رحیمی کندلجی، حمیدرضا تعمیم راهکار هدایت کاپا به منظور بهبود مسیر بازگشت به محل معین یک سامانه ی هوایی با قید کمترین سرعت فرود [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 75-82]
 • رزاز، علی تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • رزمی فاروجی، نسترن بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 15-24]
 • رستگار فسایی، منصور حال و آینده دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 42-45]
 • رستمی، اسماعیل سنتز و تحلیل یک گروه جدید از مکانیزم‌های موازی ۴ درجه آزادی با استفاده از نظریه‌ی تبدیلات خطی و نظریه‌ی پیچه [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 27-41]
 • رستمی، علی محیط زیست، مقوله‌ای نیازمند توجه [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 19-23]
 • رسولی مقدم، مهرداد طراحی و شبیه‌سازی عددی عملکرد آکوستیکی محفظه ی آرامش سیستم هوارسانی به توربین گاز دریایی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]
 • رشیدی، سعید تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 85-87]
 • رشیدی، فرزان تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • رشیدی، مهران بررسی رفتار TCSC در فرکانس‌های زیر سنکرون و نقش آن در میراکردن پدیده‌ی تشدید زیر سنکرون [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 93-99]
 • رشیدیان، ژولیت طراحی و تولید انبوه پادتن‌های نو ترکیب انسانی و حیوانی از طریق " فناوری نمایش فاژی " [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 45-49]
 • رشیدی طرقی، ایمان تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • رضایی، محمد بررسی عددی رشد آسیب در مواد همسان گرد تقویت‌شده با آلیاژ هوشمند در چهارچوب مکانیک آسیب محیط‌های پیوسته [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 61-70]
 • رضایی، محمدرضا بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • رضازاده، مرضیه بررسی تاثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضا زاده محمدی، مهدی طراحی و ساخت سامانه حلقه بسته ی مکانیکی آزمون گیربکس و بررسی توان اتلافی این نوع سامانه‌ها [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 137-149]
 • رضائیان، تهمینه اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • رضوی، جلیل حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 49-52]
 • رضوی، سید اسماعیل بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]
 • رضوانی، سینا رفتار مکانیکی رزین پلی‌استر و بتن ‌پلیمری در بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 97-105]
 • رضوانی، محمد طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • رضویه، سیدامین پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 21-29]
 • رفاهی اسکوئی، امیر تحلیل تجربی تأثیرات نرخ کرنش بر رفتار سازه‌های بتنی در بارگذاری‌های حاصل از موج انفجار و معرفی یک مدل ریاضی جدید رفتاری بتن [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 73-81]
 • رمضانی، محمدعلی بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 3-11]
 • ر مهراد، جعفر مهراد سیاستگذاری علوم و تکنولوژی - برنامه‌ریزی و اجراء [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 67-73]
 • رنجبر، علی محمد فاصله‌یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیر‌های خط انتقال با فرکانس [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 16-23]
 • رنجبر، محمد محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 101-106]
 • روان‌بد، حسین تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 67-74]
 • روحی، احسان حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • روحانی، سیدمحمدحسن ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • روحانی بسطامی، عباس استفاده از رفتار تناوبی-پایا برای تشخیص عیوب یاتاقان های غلتشی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • رودباری، علیرضا بهینه‌سازی همزمان شبکه‌ی عصبی بازگشتی برای بهبود شناسایی و مدل‌سازی دینامیک غیرخطی هواپیما [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • روشنیان، جعفر رویکرد نوین طراحی بهینه‌ی چندموضوعی سیستم‌های مهندسی در دفاتر طراحی بر مبنای بهینه‌سازی مشارکتی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 107-115]

ز

 • زارع، سامان اصلاح مدل انتقال جرم «نرخ معین» برای شبیه سازی عددی فرایند چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 3-10]
 • زارع، مجتبی ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]
 • زارع، هادی رویکرد نوین طراحی بهینه‌ی چندموضوعی سیستم‌های مهندسی در دفاتر طراحی بر مبنای بهینه‌سازی مشارکتی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 107-115]
 • زارعی، حمیدرضا تحلیل ترمومکانیکی غیرکلاسیک لیزر صفحه‌یی نئودیوم: وانادات تحت دمش طولی چند پالس به روش اجزاء محدود [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 125-132]
 • زیبایی، احسان رویکرد رفتار محور برای اجرای هم زمان مانورهای اجتناب از مانع و تعقیب رهبر برای یک ربات پرنده [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 73-85]
 • زراسوند اسدی، رادا شبیه‌سازی کامپیوتری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 46-54]
 • زروانی، رامش تاثیر انرژی بر محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 42-49]
 • زمانی، جمال تحلیل تجربی تأثیرات نرخ کرنش بر رفتار سازه‌های بتنی در بارگذاری‌های حاصل از موج انفجار و معرفی یک مدل ریاضی جدید رفتاری بتن [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 73-81]
 • زمانی، جمال اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • زمانی، جمال تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • زمانی، جمال تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • زمانی، جمال شبیه‌سازی انبساط و گسیختگی پوسته‌ استوانه‌یی تحت انفجار داخلی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • زمانی نژاد، سیدمحمد تحلیل ترموالکتروالاستیک پوسته استوانه‌یی ساخته شده از مواد پیزوالکتریک مدرج تابعی به کمک نظریه ی تغییر شکل برشی مرتبه دلخواه [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 125-135]
 • زمزمیان، امیرحسین تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر عملکرد چرخ رطوبت‌زدای دوار [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 155-162]
 • زمزمیان، امیرحسین مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 59-66]
 • زمزمیان، سیدامیرحسین بررسی تجربی تأثیر قطر کپسول بر عملکرد سیستم ذخیره‌ساز حرارتی حاوی مواد تغییر فاز دهنده در آبگرمکن خورشیدی تخت [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 117-123]
 • زینالی هریس، سعید مطالعه‌ی تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب / آلومینا [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 97-105]
 • زندی، مجید مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 117-127]
 • زنده بودی، غلامرضا بررسی عددی تأثیر درون‌لوله‌یی دوار دو‌ پره‌یی بر عملکرد آبگرمکن گازی فوری [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 63-69]
 • زنده بودی، غلامرضا شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • زندوکیلی، مرسده بررسی تأثیر ربات های اجتماعی دستیار در کلاس های آموزش زبان انگلیسیِ مدارس ایران [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 57-64]
 • زنگنه، بیژن جایگاه ریاضی در برنامه رشته‌های مهندسی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 55-57]

س

 • ساداتی، حسین طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]
 • ساداتی، سیدحسین کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 51-58]
 • ساداتی، سیدحسین طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • ساداتی، سیدحسین بهبود کارآمدی عملیاتی کوادروتورهای گام متغیر با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی نرم بی‌نهایت و سنتز µ [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • ساداتی، سیدحسین طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • ساداتی، ناصر رویکرد‌ی مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی به حل مسئله‌ی قطب گماری با بازخور خروجی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 8-15]
 • سادات حسینی، سیدحمید مدل‌سازی عملکرد آیرودینامیکی فویل در نزدیکی سطح آب [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 34-42]
 • ساده، جواد فاصله‌یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیر‌های خط انتقال با فرکانس [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 16-23]
 • ساقی، حسن استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت شبیه سازی پدیده ی تلاطم در مخازن مستطیلی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]
 • سالاری، حسین روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • سالاری، مهدی تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 19-24]
 • سالاریان، رضا بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]
 • سالاریان، مهرناز بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]
 • سایه‌وند، حبیب ا... تحلیل عددی انتقال حرارت در لوله با توئی متخلخل تحت جریان پالسی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 49-58]
 • سبا، علیرضا بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • سبحانی، محمدکاظم بررسی تجربی جریان گردابه‌یی یک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تیز و گرد با سیم داغ [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 107-117]
 • سبزه‌پرور، مهدی کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 51-58]
 • سبوحی، یدالله دورنمای توسعه بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 10-29]
 • سبوحی، یدالله سازماندهی مطالعات انرژی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 13-20]
 • سبوحی، یدالله مطالعات انرژی در ایران [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 11-21]
 • ستاری، مهران بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 59-69]
 • سجادی، بهرنگ مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • سجادی، بهرنگ مدلسازی ترمودینامیکی و بررسی تأثیر نوع مبرد بر عملکرد سیستم جریان مبرد متغیر (VRF) [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 125-132]
 • سجادی، سیدعلی اکبر سنتز و مطالعه‌ی ریخت شناسی ترکیبات سولفات - اکسید سرب ( PbSO4.nPbO) و بررسی تجزیه گرمایی ترکیب PnSo4 [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 57-62]
 • سجادی، مژده طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • سخن سنج، اشرف الدین زیست‌فناوری و توسعه‌ی منابع طبیعی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 58-61]
 • سیدریحانی، سیدمرتضی اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 17-23]
 • سید ریحانی، سیدمرتضی بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 3-6]
 • سیدروفسکی، فرنک مقایسه آموزش مهندسی در ایالات متحده امریکا و مجارستان [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 42-43]
 • سیدصالحی، سیدعلی تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]
 • سیدنصرالله، سیدمهدی شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • سیدنورانی، سیدمحمدرضا پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • سید نورانی، سید محمدرضا شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • سرافراز، یاسین بهبود کارآمدی عملیاتی کوادروتورهای گام متغیر با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی نرم بی‌نهایت و سنتز µ [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • سررشته داری، علی مدل‌سازی تأثیرات متقابل حرکت سازه بر رفتار جریان سیال در عملکرد پمپ دیافراگمی تزریق مرکاپتان [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 83-91]
 • سرفراز، لیلا آینده‌نگری در انتقال تکنولوژی انفورماتیک [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 13-19]
 • سرقینی، احسان تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 29-38]
 • سرمدی، حسن تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 139-145]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 3-11]
 • سعادت فومنی، محمود روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • سعادت فومنی، محمود بهینه‌سازی چند هدفه الگوریتم کنترلی خودروی هیبرید موازی مجهز به C‌V‌T تمام‌چنبره به‌کمک الگوریتم گروهی پرندگان [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 15-21]
 • سعادتمند، سیدمیلاد حل تحلیلی برای تعیین ولتاژ ناپایداری کشیدگی، در میکرو ورق دایروی تحریک شده ی الکتریکی در حالت های یک طرفه و دوطرفه [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 129-135]
 • سعیدی، حامد طراحی و ساخت یک محفظه‌ی احتراق ضربانی (پالس‌سوز) با شیر آیرودینامیکی [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 65-72]
 • سعیدی، داود طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • سعیدی، سعید طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]
 • سعیدی، علیرضا ارائه‌ی یک مدل مشخصه‌ی همگرد برای تحلیل تغییر شکل‌های بزرگ خمیری مواد سخت‌شونده  [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 3-8]
 • سعیدی، علیرضا تعیین سطوح تسلیم متوالی با استفاده از معادله‌ی مشخصه همگرد برای تغییر شکل‌های بزرگ مواد خمیری سخت شونده [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 3-9]
 • سعیدی، محمدحسن اثر جریان گردابی در داخل لوله‌ی مکش یک توربین فرانسیس افقی بر کارکرد آن [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 119-126]
 • سعیدی، محمدحسن مدل‌سازی ترمودینامیکی مصرف انرژی فراجاق گاز [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 19-25]
 • سعیدی، محمدحسن شبیه‌سازی عدی و ارائه یک مدل محاسباتی برای سیستم تبرید و تهویه‌ی خودرو [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 43-50]
 • سعیدی، محمدحسن ارائه‌ی یک مدل محاسباتی برای مدل‌سازی حرارتی اتاقک خودرو [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 7-12]
 • سعیدی، محمدحسن بررسی عملکرد ترموسیفون با استفاده از روش سرعت سنجی تصویر ذرات [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • سعیدی، محمد حسن مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]
 • سعیدی، محمد حسن مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • سعیدی، محمد حسن ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • سعیدی‌ نیا، سعید بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • سعید‌ی‌نیا، حسن بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • سیف، محمدسعید محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دوبعدی بدنه‌ی کشتی [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 163-170]
 • سیف، محمدسعید تعیین ضریب اصلاح اثرات مقیاس در آزمایش مقاومت مدل شناور [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 171-176]
 • سیف، محمدسعید مدل‌سازی عملکرد آیرودینامیکی فویل در نزدیکی سطح آب [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 34-42]
 • سیف، محمدسعید بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 47-56]
 • سیف، محمدسعید مدل‌سازی تأثیر سکان در شبیه‌سازی عددی شناورهای تندرو [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 3-13]
 • سیف، محمدسعید شبیه‌سازی حرکات طولی شناور کاتاماران پروازی در امواج نامنظم [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 41-55]
 • سیف، محمدسعید شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • سیف، محمد سعید شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 81-88]
 • سیفی، حمید مطالعه‌ی عددی و تجربی یک دستگاه ذخیره‌سازی انرژی گرمایی حاوی ماده تغییر فاز [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 33-39]
 • سیفی، رحمن بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • سیفی، رحمن بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • سیف‌الدین، امیرعلی اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 37-47]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 135-142]
 • سلطانی، محمدرضا بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • سلطانی، محمدرضا اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 59-65]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 31-36]
 • سلطانی، محمدرضا مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 37-46]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 49-58]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی تجربی اثرات ضریب منظری بال و فاصله‌ی آن تا بالک بر پارامترهای آئرودینامیکی یک پرتابه در زوایای حمله‌ی بالا [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 35-43]
 • سلطانی، محمدرضا تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52]
 • سلطانی، محمد رضا بررسی تجربی اثرات تراکم‌پذیری و فرکانس روی ضرایب آیرودینامیک ناپایای مدل یک هواپیمای جنگنده [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 39-46]
 • سلطانی، محمد‌رضا بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 3-10]
 • سلطان محمد، بهرام طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • سلیمی، ابراهیم مطالعه ‏ی تجربی فرکانس حباب‏های تیلور در جریان دوفازی گاز-مایع در داخل یک زانویی بزرگ [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 79-88]
 • سلیمی، محمدحسین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 37-47]
 • سلیمی، محمدحسین نقش فن‌آوری درونزا در توسعه‌ی همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 28-34]
 • سلیمی، محمدزند استفاده از سخت‌افزار FPGA برای تسریع محاسبات عددی جریان‌های پایا و ناپایا [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • سلماسی، عاطفه بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • سلماسی زاده، محمود حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128- WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • سلماسی‌زاده، محمود معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 31-41]
 • سلمانی تهرانی، مهدی بررسی سرعت زاویه‌یی بیشینه‌ی مجاز استوانه‌ی مدرج تابعی دوار، با درنظر گرفتن تغییراتچگالی و تنش تسلیم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 57-65]
 • سلمانی تهرانی، مهدی تعیین نمودار تنش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم ‌5083 به وسیله ی نمونه ی صلیبی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 71-81]
 • سیم چی، عبدالرضا سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]
 • سیم‌چی، عبدالرضا ساخت سریع قالب‌های تزریق پلاستیک به روش تف جوشی لیزری پودرهای فولادی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 27-32]
 • سیم‌چی، عبدالرضا اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 61-66]
 • سیم‌چی، عبدالرضا سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP) [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 75-85]
 • سمیع، سحر مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 3-8]
 • سهرابی، مرتضی سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • سهراب پور، سعید مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 15-23]
 • سهراب پور، سعید مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم) [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 33-40]
 • سهراب‌پور، سعید ارائه‌ی یک مدل مشخصه‌ی همگرد برای تحلیل تغییر شکل‌های بزرگ خمیری مواد سخت‌شونده  [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 3-8]
 • سهراب‌پور، مصطفی مرکز تابش گاما معرفی خدمات پرتودهی کنترل کیفی و تحقیقات [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 54-60]
 • سوپ‌چوی، هیونگ نقش تکنولوژی در توسعه ملی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 19-26]
 • سودبخش، دامون اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • سوری، میثم پیش بینی اثر سرعت های برشی و پیشروی بر تنش های پسماند در شافت های تراش کاری شده از جنس فولاد AISI 1045 با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 123-132]
 • سوری، محمد بررسی عددی کاهش نویز آیرودینامیکی جریان روی یک سیلندر مربعی با به کارگیری اسپلیتر [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 79-87]
 • سوهانکار، احمد بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]

ش

 • شاپورگان، امید بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنشدهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخصی، سعید رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • شادآرام، عبدالله بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • شادمان، اعظم حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128- WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • شادمانی، رویا شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • شافعی، غلامرضا تجربه ایران در انتقال تکنولوژی [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 12-15]
 • شایگان، جلال مدل‌سازی نحوه‌ی پراکنش آلاینده‌های محلولِ حاصل از نشتی با میزان متغیر در آب‌های زیرزمینی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 59-64]
 • شایگان، جلال الدین بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 9-14]
 • شایگان، جلال‌الدین تصفیه و دفع فاضلاب در تهران [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 58-60]
 • شانقی، علی بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • شاهی آشتیانی، محمد علی طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]
 • شاهانی، امیررضا بررسی ارتعاشات غیرخطی سیستم کابل حامل جرم و فنر و دمپر تحت اثر حرکت شتاب‌دار جرم متصل به آن [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 15-23]
 • شاهانی، امیررضا تحلیل تنش تماسی و ضرایب تمرکز تنش در ابزار اتصال رشته‌های حفاری چاه‌های نفت [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 121-129]
 • شاهانی، امیررضا شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • شاهانی، امیررضا تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی با استفاده از روش مش‌بندی مجدد در نمونه‌ی D‌C‌B تحت بارگذاری‌های جابه‌جایی ثابت و نیرو ثابت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 73-81]
 • شاهانی، امیررضا تحلیل اطلاعات آماری و مدل‌سازی قابلیت اطمینان ملخ بالگرد با در نظر گرفتن حالت‌های چندگانه‌ی واماندگی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 41-45]
 • شاهانی، امیررضا روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • شاهانی، امیر رضا حل تحلیلی مسئله‌ی تماس بین یک گوه‌ی نامتقارن و یک نیم‌فضا [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 31-35]
 • شاه بیک، شریف تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 33-43]
 • شاهدی، محمد توسعه‌ی علم و فناوری در ایران با رویکردی به بخش کشاورزی [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 54-66]
 • شاهمیری، فرید بهبود کارآمدی عملیاتی کوادروتورهای گام متغیر با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی نرم بی‌نهایت و سنتز µ [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • شاهین‌پور، محسن نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]
 • شاهوردی، حسین تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]
 • شبستری، سعید بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • شبستری، سعید نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 3-10]
 • شجاعی فرد، محمد مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم) [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 33-40]
 • شیخی، احمد بررسی تجربی چقرمگی شکست برای کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 83-92]
 • شیخی، سعید شبیه‌سازی ترکیبی و صریح- ضمنی مخازن هیدروکربنی به‌کمک پارامتری‌کردن تطبیقی فضای ترکیب [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 99-108]
 • شیخی، محمدمراد بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • شیخ‌زاده نجار، حمید تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]
 • شیری، مصیب طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • شرافتی زنگنه، مهدی تحلیل ارتعاشی صفحات چند لایه‌ی مرکب با استفاده از سوپر آلمان و مقایسه‌ی نتایج با روش‌های متعارف در اجزاء محدود [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 42-47]
 • شیرانی، مهدی مقایسه ی نظریه های مختلف پیش بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد CK۴۵ [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 37-47]
 • شیرزادی، محمدرضا حل عددی جابه‌جایی مختلط همراه با هدایت و تشعشع در یک برد الکترونیکی افقی با منابع گرمایی مستطیلی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 25-32]
 • شیرزادی، محمدرضا آنالیز عددی سیستم ذوب برف زمین گرمایی یک پل نمونه [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 187-193]
 • شرعیات، محمد بررسی اثر به‌کارگیری لایه‌های پیزوالکتریک بر ارتعاشات اجباری و آزاد ورق‌های چهارگوش FGH [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 33-41]
 • شرعیات، محمد کمانش استاتیکی پوسته‌های استوانه‌یی پیزوالکتریک بر پایه‌ی نظریه‌ی مرتبه بالا [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 93-100]
 • شرعیات، محمد ارائه‌ی پاسخ نیمه تحلیلی برای ضربه‌ی کم سرعت ورق مستطیلی ساخته شده از مواد هدف‌مند [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 67-74]
 • شریعتی، محمود تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته‌های جدار نازک فولادی با هندسه‌ی نیمه‌کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری، به‌روش تجربی و عددی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 53-65]
 • شریعتی، محمود تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل‌های استوانه‌یی فولادی ضد زنگ L۳۰۴ S‌S‌تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • شریعتی، محمود مطالعه‌ی تجربی رفتار نرم‌شوندگی پلی‌استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابه‌جایی ـ کنترل [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 117-125]
 • شرفی، احمد بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 135-142]
 • شریفی، سیدمحمدحسین تحلیل تنش تماسی و ضرایب تمرکز تنش در ابزار اتصال رشته‌های حفاری چاه‌های نفت [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 121-129]
 • شریفی، محسن تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • شریفی، محسن بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل (T‌B‌M) به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 63-68]
 • شریف زاده، مصطفی بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل (T‌B‌M) به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 63-68]
 • شریف‌زاده، مصطفی تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • شیشه ساز، محمد ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • شفیعی، سیده سارا بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]
 • شفیعی، علی مقایسه‌ی روش‌های مختلف ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی در شبکه‌های عصبی پیشخور با استفاده از داده‌های ژئوتکنیکی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 95-100]
 • شفیعی، مسعود آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 9-12]
 • شفیعی، مهین محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 101-106]
 • شکیب، سیداحسان افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • شکری، مریم تحلیل رفتار حرارتی سیالات کرایوژنیکی در نواحی نزدیک - بحرانی درون کانال‌های خنک‌کاری [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 23-31]
 • شکری، مریم شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت کو پل درون کانال خنک‌کاری مستطیلی در فشار فوق بحرانی [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 67-77]
 • شکری، مریم ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرالهی مغانی، جواد ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • شکرالهی مغانی، جواد ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 43-50]
 • شکری راد، مظفر بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 49-55]
 • شکریه، محمودمهرداد روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]
 • شکریه، محمودمهرداد کاهش تغییرشکل کامپوزیت‌های لایه‌ای متعامد نامتقارن با استفاده از نانوالیاف کربنی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 89-95]
 • شکریه، محمودمهرداد شبیه‌سازی شروع و رشد مود I تورق در کامپوزیت‌های لایه‌یی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه‌ی فرایند شکست [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 73-82]
 • شکریه، محمودمهرداد رفتار مکانیکی رزین پلی‌استر و بتن ‌پلیمری در بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 97-105]
 • شکریه، محمود مهرداد بررسی تأثیرات پدیده‌ی تخریب تابشی بر خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه و پلی‌استر [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 49-57]
 • شکریه، محمود مهرداد بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 101-107]
 • شکریه، محمود مهرداد مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 11-21]
 • شکریه، محمود مهرداد تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 81-86]
 • شکوهمند، حسین تحلیل عددی انتقال حرارت در لوله با توئی متخلخل تحت جریان پالسی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 49-58]
 • شمس، هنگامه مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]
 • شمسایی، سلمان آنالیز سه‌بعدی برشکاری با لیزر متحرک C‌O{‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$_2$} در حالت پالسی به‌کمک روش اجزاء محدود [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 39-45]
 • شمس طالقانی، سید آرش بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • شمس علیزاده، مهدی آنالیز عددی رفتار دینامیکی پادشهودی تیرهای کشسانی - خمیر پین دار تحت بار ضربه‌یی با ملاحظه ی اثرات سخت‌شوندگی خطی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • شهبازی کرمی، جواد بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنشدهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهدادی، امیرحسین بررسی ارتعاشات آزاد صفحات قطاعی حلقوی ساخته شده از مواد تابعی مدرج با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 89-98]
 • شهسواری، حمید مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم) [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 33-40]
 • شیوا، رضا ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 45-51]
 • شوش پاشا، عیسی بررسی ارتباط عدد نفوذ استاندارد و احتمال وقوع روان‌گرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری در خاک‌های ماسه‌یی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 13-20]
 • شوشتری، علیرضا حل تحلیلی برای تعیین ولتاژ ناپایداری کشیدگی، در میکرو ورق دایروی تحریک شده ی الکتریکی در حالت های یک طرفه و دوطرفه [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 129-135]
 • شوشتری، علیرضا تعیین مقادیر بهینه سختی نگه دارنده‌های لاستیکی موتور ملّی براساس جداسازی مودهای ارتعاشی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • شولائی، عباس تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 41-49]
 • شولنبرگ، مایکل سازمان ملل متحد و انتقال تکنولوژی "گزارش رشد و تحول انسان" [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 55-56]

ص

 • صیادی، حسن طراحی یک دست چندانگشتی برای گرفتن و غلت‌دادن استوانه [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 69-76]
 • صیادی، حسن شناسایی و طراحی یک ربات شش‌پای شش‌درجه آزادی [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 93-106]
 • صیادی، حسن دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 15-37]
 • صیادی، حسن بررسی تأثیر تنش جانبی بایاس‌کننده بر رفتار مکانیکی - مغناطیسی تک کریستال آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 93-101]
 • صیادی، مهدی عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 107-114]
 • صادقی، ابراهیم طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • صادقی، افسانه بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک‌کننده در یک ساختمان مسکونی [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 107-116]
 • صادقی، خسرو مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • صادقی، سید مرتضی شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • صادقی، علیرضا بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 9-14]
 • صادقی، محمدحسین مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • صادقی، معصومه روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • صادق‌آذر، مجید مدل‌سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه‌های تیر و تاوه [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 17-21]
 • صادقیان، ثمین بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنشدهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقیان، فرید تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اکسرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صارمی، محسن پایش ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش (SCC) در نمونه‌های آلیاژی فولاد زنگ نزن 304 و برنج به روش نوسان‌های الکتروشیمیایی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 25-30]
 • صالحی، امیدعلی تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • صالحی، حامد الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]
 • صالحی، علی اکبر راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 3-9]
 • صالحی، علی اکبر گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1) [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 3-23]
 • صالحی، علی اکبر نقش آموزش عالی دولتی در ایران [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 3-12]
 • صالحی، مهدی مدل‌سازی زبری سطح و بیشینه ضخامت براده‌ی تغییر شکل نیافته در سنگ‌زنی تخت [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 47-58]
 • صالحی، مهوچهر بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • صباغیان، محبوبه مدل‌سازی و ارزیابی اگزرژی، اگزرژی اقتصادی و محیطی پیشرفته‌ی یک چرخه‌ی جدید کالینای تولید سه‌گانه‌ی یکپارچه با ذخیره‌کننده‌ی سهموی خطی خورشیدی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • صبور روح اقدم، علیرضا بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • صبور روح اقدم، علیرضا بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]
 • صداقت، احمد طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • صداقت، احمد پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 21-29]
 • صدری، امین کنترل فعال ارتعاشات ورق چندلایه به کمک حس گرها و عملگرهای پیزوالکتریک [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 3-9]
 • صدری، سیدمحمدرضا فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 31-36]
 • صدرائی، سیدحامد استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 25-33]
 • صدرعاملی، سیدمجتبی مطالعه‌ی عددی و تجربی یک دستگاه ذخیره‌سازی انرژی گرمایی حاوی ماده تغییر فاز [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 33-39]
 • صدرعاملی، سیدمجتبی طراحی و ساخت یک سامانه خنک کننده برای افزایش راندمان پنل‌های فتوولتاییک به کمک مواد تغییر فاز [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 77-82]
 • صدرعاملی، مجتبی مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • صدیقی، کورش کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 28-32]
 • صدیقی، محمد اثرتنش‌های پسماند بر رفتار خستگی قطعات دوار [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 77-83]
 • صدیقی، محمد بررسی عددی اثر هندسه قطعه بر ضرایب کالیبراسیون در روش Hole-Drilling [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 117-120]
 • صدیقی، محمد واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 87-91]
 • صدیقی، محمد بررسی اثر نیروی الکترود و زمان اعمال آن بر تنش پسماند ناشی از جوشکاری مقاومتی نقطه یی ورق‌های آلومینیوم [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 97-102]
 • صدیقی، محمد بررسی خواص مکانیکی و عمر خستگی ورق‌های آلومینیوم ۵۰۸۳ حاصل از فرایند نورد در کانال‌های همسان زاویه‌دار (E‌C‌A‌R) [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 85-89]
 • صدوق ونینی، سیدعلی تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • صفار اول، مجید شبیه‌سازی فرایند انتقال حرارت و رطوبت برای خشک‌کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از مدل دو سیالی [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 54-58]
 • صفاری پور، محمدحسن پیش‌بینی مقدار کل تابش خورشیدی در کرمان با استفاده از مشخصات هندسی، نجومی، جغرافیایی و هواشناسی. [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 3-13]
 • صفائی، حسین مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • صفائیه، محمدرضا فرایند تحقق پروژه‌ها از ایده تا کاربری [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 79-85]
 • صفدریان، رسول بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 91-97]
 • صفدری شادلو، مصطفی بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • صفرخانیان، محمدعلی اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 17-23]
 • صفوی، سیدمحسن مدل‌سازی زبری سطح و بیشینه ضخامت براده‌ی تغییر شکل نیافته در سنگ‌زنی تخت [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 47-58]
 • صیفوری پور، یوسف شناسایی دینامیک فضای حالت یک پرنده بال‌ثابت به وسیله شبکه عصبی خطی با استفاده از داده‌های آزمون پرواز [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 13-22]
 • صمدی، بهزاد بهبود فرمان‌پذیری خودرو با استفاده از کنترل بهینه‌ی گشتاور ترمز [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 10-16]
 • صمیمی، جلال پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 46-50]
 • صمیمی، جلال بررسی توزیع فضایی، زمانی و انرژی تابش گامای کیهانی [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 80-81]
 • صنعتی، محمد حسین اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 23-29]
 • صنمی، مهرشاد نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 3-10]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]

ض

 • ضیایی، سیما آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]
 • ضیایی، سیما ارتعاش آزاد صفحات گرافن تک لایه با استفاده از نظریه های مختلف گرادیان الاستیسیته [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 29-36]
 • ضیایی، سیما تاثیر عیوب تهی‌جای بر ارتعاش خطی نانوتشدیدگرهای گرافن با استفاده از مکانیک سازه‌یی مولکولی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 3-12]
 • ضیایی، سیما ارتعاشات آزاد نانو صفحات دولایه ی گرافن - برن نیترید با استفاده از نظریه ی آیفانتیس و روش ریتز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • ضیابشرحق، مسعود افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • ضرغامی، مهدی اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 99-109]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست محیطی و آبخیزداری در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 22-32]
 • طالب بیدختی، ناصر بررسی اولویت‌های تحقیقاتی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار در ایران [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 10-18]
 • طالبی زاده، پویان تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]
 • طالعی، مهدی بررسی تأثیر بازگشت گازهای خروجی به داخل محفظه‌ی احتراق بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 13-19]
 • طالع ماسوله، مهدی بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • طالع ماسوله، مهدی طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • طالع ماسوله، مهدی سنتز و تحلیل یک گروه جدید از مکانیزم‌های موازی ۴ درجه آزادی با استفاده از نظریه‌ی تبدیلات خطی و نظریه‌ی پیچه [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 27-41]
 • طاهری، پیمان بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]
 • طاهر خانی، مسعود اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 54-77]
 • طائی، حجت طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • طیب، سیدعلی طراحی یک سیستم جامع حسابداری به عنوان ابزاری مهم در سیستم اطلاعاتی مدیریت [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 69-73]
 • طیبی، مسلم بررسی تجربی چقرمگی شکست برای کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 83-92]
 • طباطبائی اوره، سیدحامد ارائه‌ی روشی جدید برای بهبود مانورپذیری خودروی سنگین مفصلی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]
 • طبیبیان، محمد جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 5-10]
 • طیبی رهنی، محمد شبیه‌سازی عددی خنک‌کاری لایه‌یی جریان آشفته با استفاده از مدل‌های آشفتگی " k-3 استاندارد" و " انتقال تنش برشی" [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 59-65]
 • طیبی رهنی، محمد بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • طیبی رهنی، محمد پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]
 • طلائی، محمدرضا تحلیل و مدل سازی آیرودینامیکی پرش بالاست در عبور قطار پرسرعت [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • طهانی، مسعود تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 24-31]
 • طهانی، مسعود میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه‌های چند سازه‌ی متقارن [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 10-18]

ظ

 • ظهیراعظمی، سید بهرام طراحی و شبیه‌سازی یک کدکننده صحبت LPC به صورت بلادرنگ [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 55-59]
 • ظهور، مهدی طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]

ع

 • عابدی، زهرا طبقه‌بندی و بررسی شاخص‌های تکنولوژیک؛ مورد ایران [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 26-39]
 • عابدی، مریم تحلیل ارتعاشات آزاد صفحه کامپوزیتی چندلایه ی ذوزنقه‌یی قرارگرفته بر بستر پسترناک [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 105-115]
 • عادلی، سیدمحمدحسین استراتژی‌ها و قطب‌بندی‌های نوین جهانی [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 43-46]
 • عادلی، فرامرز بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • عادلخانی، هادی آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 78-83]
 • عارف، محمدرضا مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 31-36]
 • عارف، محمدرضا بهبود کارایی سیستم مخابراتی انتقال داده در ماهواره‌های سنجش از دورLEO براساس کنترل توان و نرخ ارسال [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • عاصم پور، احمد به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • عاصم پور، احمد کمینه‌کردن انحنای پروفیل خروجی مقاطع خارج از مرکز غیردایروی در فرایند اکستروژن، با استفاده از منحنی‌هایٓB‌e‌z‌i‌e‌r [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 63-71]
 • عاصم پور، احمد بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • عاصم‌پور، احمد تحلیل فرایند کشش عمیق قطعات با شکل عمومی به کمک میدان خطوط لغزش [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 34-40]
 • عاصم‌پور، احمد تخمین فشار در فرایند شکل‌دهی هیدرولیکی ورق‌های فلزی با روش تحلیل کران بالا [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 71-79]
 • عالمی، مینو بررسی تأثیر ربات های اجتماعی دستیار در کلاس های آموزش زبان انگلیسیِ مدارس ایران [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 57-64]
 • عالمی، مینو بررسی استفاده از رایانه، تلفن همراه و فرهنگ لغت در یادگیری لغت های زبان انگلیسی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 55-61]
 • عالم رجبی، علی اکبر طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • عالم زاده، ایران تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • عالم‌زاده، ایران خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها) [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-53]
 • عالم‌زاده، ایران بررسی تاثیر بار آلودگی و شرایط محیطی بر زدایش زیست‌شناختی تولوئن از فاضلاب در سیستم بی‌هوازی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 58-61]
 • عامری، محمد مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 117-127]
 • عباسی، ثاراله بررسی عددی کاهش نویز آیرودینامیکی جریان روی یک سیلندر مربعی با به کارگیری اسپلیتر [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 79-87]
 • عباسی، محمود بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • عباسی، یوسف شناسایی سیستم‌ها در نرم بی‌نهایت (∞H) [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 51-57]
 • عباسپور، مجید مروری تحلیلی بر برنامه‌های توسعه‌ی عمرانی در بخش صنایع ایران و جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در آن‌ها [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 14-27]
 • عبدی، جواد تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • عبدی، سوسن تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]
 • عبداللهی، محمدرضا بررسی تجربی اثر تغییر مکان عمودی مرکز جرم چهارپره بر عملکرد پروازی از طریق شناسایی حوزه‌ی فرکانس [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 129-138]
 • عبداللهی ازگمی، محمد قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 29-41]
 • عبداللهی پور، آرمین بررسی تحلیلی اثر شدت عدم تعادل حرارتی محلی در فوم‌های متخلخل [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 23-32]
 • عبداله زرگر، حمید معرفی دو آب شیرین کن تبخیر ناگهانی چندمرحله‌یی خورشیدی و تحلیل اکسرژی آنها توسط روش‌های «جریان نگر» و«چشمه و چاه» [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 11-21]
 • عبدالهی فر، علی استفاده از یک روش M‌L‌P‌G جدید برای مطالعه‌ی اثر زاویه گرادیان مواد بر ضریب شدت تنش مود ترکیبی در ورق‌های مدرج تابعی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 95-105]
 • عبدل زاده، مرتضی تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]
 • عرب یعقوبی، محمود برنامه آموزش مهندسی هوانوردی در ایران و کشور‌های مهم جهان [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 42-49]
 • عرشی، علی اصغر دور نمای تحولات بازار نفت در دهه 90 (2) [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 21-28]
 • عرشی، علی اصغر تحولات بازار بین المللی نفت و دورنمای آن در دهه 90 (1) [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 22-30]
 • عرفانیان، سید احمدرضا کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزت نشان، اسلام مطالعه تاثیر عملگر برخورد با زمان آرامش یکتا و چندگانه در روش شبکه بولتزمن چندفازی برای شبیه سازی جریان های دوفازی گاز-مایع با استفاده از دو روش مختلف اعمال نیرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی طائمه، حسین حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 49-52]
 • عسکری سیدشکری، فرشید بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 49-58]
 • عسکری‌ فر، کاظم بهبود بهره‌وری سیستم حمل و نقل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی و فذایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 92-100]
 • عسکری مقدم، رضا تحلیل سازوکار تولید سرما از گرما با استفاده از دو موتور استرلینگ کوپل شده [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 99-105]
 • عسگری، امید آنالیز عددی سیستم ذوب برف زمین گرمایی یک پل نمونه [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 187-193]
 • عسگری، طاهره مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • عسگری، محمد استخراج مکان حسگر‌ها در آرایه‌های با قدرت تفکیک زیاد به کمک حد کرامر - راو [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 11-19]
 • عسگری، مهدی تعیین ضریب اصلاح اثرات مقیاس در آزمایش مقاومت مدل شناور [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 171-176]
 • عسگرشمسی، ابوالحسن بررسی تاثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسگر شمسی، ابوالحسن شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • عسگر شمسی، ابوالحسن بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • عشقی، کورش بهبود بهره‌وری سیستم حمل و نقل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی و فذایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 92-100]
 • عصاری، محمدرضا شبیه‌سازی فرایند انتقال حرارت و رطوبت برای خشک‌کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از مدل دو سیالی [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 54-58]
 • عصمتی، عباس اثرتنش‌های پسماند بر رفتار خستگی قطعات دوار [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 77-83]
 • عطایی، ندا تحلیل اثر لایه ی مرزی در پوسته‌ی استوانه‌یی هیبریدی دوار با لایه‌گذاری متعامد تحت شرایط مختلف لبه‌یی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 103-114]
 • علی‌اف خضرایی، محمود بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]
 • علی احمدی، علیرضا نقش شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری‌های چند رسانه‌یی در ارتقاء سطح علمی و فنی کشور‌ها [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 25-30]
 • علی‌احمدی، علیرضا بررسی نقش آموزشی عالی در توسعه با تاکید بر همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 51-54]
 • علی یاری، رقیه ره آورد‌های نوین زیست‌فناوری گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 30-36]
 • علاقبندراد، جواد بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 25-32]
 • علاقبندراد، جواد موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]
 • علیشاهی، محمدمهدی بررسی اثر زاویه‌ی نصب ملخ و اثرات سه‌بعدی ملخ روی دم یک قایق پرنده در نزدیکی سطح [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 89-94]
 • علیشاهی، محمدمهدی حل معادلات سه‌بعدی اویلر برای جریان مافوق صوت با استفاده از روش‌های صریح و ضمنی رو [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 73-81]
 • علیشاهی، محمد مهدی شبیه سازی عددی میدان جریان چرخشی - احتراقی درون محفظه‌ی احتراق [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 13-19]
 • علمداری، پوریا طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • علیمردانی، پوریا بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 13-20]
 • علی مهرابیان، مظفر پیش‌بینی مقدار کل تابش خورشیدی در کرمان با استفاده از مشخصات هندسی، نجومی، جغرافیایی و هواشناسی. [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 3-13]
 • علی نیا زیازی، علی به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • علی نیا نیازی، علی تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 3-13]
 • علی نژاد، زهره شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • عمادی، محمد مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • عمیدپور، مجید مقایسه‌ی فنی و اقتصادی جایگزینی مبدل‌های پوسته و لوله با مبدل‌های حرارتی چندجریانی از نوع صفحهـپره‌یی در شبکه‌ی بازیافت حرارتی [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 127-134]
 • عمیدپور، مجید طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 121-128]
 • عمیدپور، مجید افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • عمیدپور، مجید بهینه‌سازی دو هدفه بازیافت حرارت و تولید آب شیرین از سیستم‏ آب خنک‌کن یکبارگذر [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 137-147]

غ

 • غیاثوند، سهیل تحلیل و مدل سازی آیرودینامیکی پرش بالاست در عبور قطار پرسرعت [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • غضنفری، محمد حسین بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه ی زاویه ی تماس قطره روی سطح [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 41-48]
 • غفرانی، محمدباقر نقش آموزش عالی دولتی در ایران [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 3-12]
 • غفرانی، محمدباقر وضعیت تکنولوژی انرژی هسته‌ای در پایان قرن حاضر و روند تحول آن [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 52-67]
 • غفوری، علیرضا بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]
 • غفوریان، اکبر طراحی و ساخت یک محفظه‌ی احتراق ضربانی (پالس‌سوز) با شیر آیرودینامیکی [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 65-72]
 • غفوری فرد، حسن فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 3-7]
 • غفوری فرد، حسن مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 51-63]
 • غلامی، اصلان مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 117-127]
 • غنی شایسته، ماهرخ آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DS/CDMA در محیط محوشونده چند مسیره [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 86-92]

ف

 • فاتحی، حسام‌الدین تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 89-97]
 • فاتحی، روح اله توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 67-75]
 • فاخر، علی تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 29-38]
 • فاروقی، صلاحالدین الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 125-134]
 • فیاض‌بخش، محمدعلی پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 51-59]
 • فاضلی، حمید بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 31-36]
 • فامیل سماواتی، فرامرز تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه به وسیله ی وارون تظریف «دو» [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 70-77]
 • فانی، مریم بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • فائز، رحیم شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ شکست آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 3-9]
 • فائز، رحیم کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD) [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 109-113]
 • فتاحی، لاله اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • فتحی، علیرضا تحلیل فرایند کشش عمیق قطعات با شکل عمومی به کمک میدان خطوط لغزش [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 34-40]
 • فتحی، علیرضا بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 97-104]
 • فتحی، محسن تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوحی، علیرضا تحلیل تنش پادصفحه‌یی صفحه ی بی‌نهایت حاوی چندین ترک بر اساس نظریه ی کشسانی غیرموضعی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 103-111]
 • فتوحی، محمدمصطفی بررسی اثر لقی سطوح کنترل بر رفتار آئروالاستیک بالواره با استفاده از آئرودینامیک شبه‌پایا [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 107-116]
 • فخاری، امین شبیه‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی یک نمونه جدید ربات بازرس خطوط انتقال قدرت [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 25-32]
 • فخاری، وحید تعیین مقادیر بهینه سختی نگه دارنده‌های لاستیکی موتور ملّی براساس جداسازی مودهای ارتعاشی [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • فخیم قنبرزاده، بابک بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • فدایی، محمد تحلیل کمانش سازه‌های استوانه‌یی کرکره‌یی برای دست‌یابی به بالاترین «نسبت استحکام به وزن» [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • فدائی، عباس مطالعه تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود خستگی در میله کششی بیرونی سیستم فرمان خودرو پژو 405 [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 87-96]
 • فدائی، عباس پیش بینی اثر سرعت های برشی و پیشروی بر تنش های پسماند در شافت های تراش کاری شده از جنس فولاد AISI 1045 با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 123-132]
 • فراهانی، محمد بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجی، قادر شبیه‌سازی و بررسی نانو کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانو هلیکال‌های کربنی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • فرجی، قادر بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنشدهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرحانی بغلانی، فؤاد پیاده‌سازی سخت‌افزاری حل عددی معادلات دیفرانسیل روی F‌P‌G‌A [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 93-99]
 • فرداد، عباسعلی واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 87-91]
 • فرزانه، فروهر تحلیل حساسیت سیستم پیش خور برای خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های مایکروویو نسبت به خطای دامنه و فاز اجزای آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 103-108]
 • فرزانه کلورزی، محمدهادی طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • فرزانه کلوزی، محمد هادی بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • فرشی، بهروز به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • فرشی، بهروز تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 3-13]
 • فرشاد، محسن مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 51-63]
 • فرشچی، حمید رضا مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 3-11]
 • فرشچی، محمد تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 89-97]
 • فرشچی، محمد مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]
 • فریطوس، سیدمحمدرضا بهینه سازی مسیر در بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با درجات آزادی اضافی به وسیله ی جداسازی ارتعاش کشسانی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 63-73]
 • فرقانی، علیرضا کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 21-27]
 • فرهی، غلامحسین اثرتنش‌های پسماند بر رفتار خستگی قطعات دوار [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 77-83]
 • فرهی، غلامحسین بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]
 • فرهی، غلامحسین بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • فرهادی، سیروان بررسی تحلیلی قفل‌شدگی تشدید در سیستم‌های نامیزان دوار و اثر یک نامیزانی دوار آزاد بر رفتار سیستم [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 3-15]
 • فرهادزاده، فرهاد تعیین نمودار تنش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم ‌5083 به وسیله ی نمونه ی صلیبی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 71-81]
 • فرهانیه، بیژن مدل‌سازی عددی فرایند جذب بخار آب در محلول ریزشی لیتیم بروماید ـ آب بر روی صفحه قائم [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 83-91]
 • فرهانیه، بیژن تعیین دمای سطح متحرک با استفاده از آنالیز حساسیت [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 18-24]
 • فرهانیه، بیژن بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 31-36]
 • فرهانیه، بیژن مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 37-48]
 • فرهانیه، بیژن شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • فرهانیه، بیژن بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • فرهمند، فرازم نیرو های ماهیچه یی و مفصلی زانو در حین برخاستن از حالت نشسته [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 66-72]
 • فرهمند، فرزام اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • فرهمند، فرزام طراحی و تحلیل یک ربات پوشیدنی مبتنی بر سازوکار کابلی برای توان‌بخشی مفصل مچ پا [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 89-94]
 • فروتن، محمد زمان طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • فیروزآبادی، بهار مدل‌سازی عددی و بررسی اثرات ارتفاع تیغه‌ی ورودی و محل ورود سیال در بازده حوضچه‌های رسوب‌گذار اولیه [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 109-114]
 • فیروز آبادی، بهار مدل‌سازی جریان در محیط متخلخل با استفاده از روش اجزاء محدود ترکیبی هیبرید [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 59-68]
 • فیروزابادی، بهار بررسی تجربی و نظری جریان حاوی لجن در یک مجرای واگرا [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 64-70]
 • فروزان، فرشاد ارائه‌ی پاسخ نیمه تحلیلی برای ضربه‌ی کم سرعت ورق مستطیلی ساخته شده از مواد هدف‌مند [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 67-74]
 • فروهیده، مسعود بررسی جایگاه و موارد حقوقی و قانونی ناظر بر انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 47-48]
 • فضلی شهری، حمیدرضا بررسی تأثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد ۱۰۴۵A‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • فقیه، نظام‌الدین کیفیت آموزش و پژوهش در ارتباط با معیشت دانشگاهیان و چگونگی بهبود آن [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 36-39]
 • فقیه، نظام‌الدین آینده‌نگری در انتقال تکنولوژی انفورماتیک [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 13-19]
 • فقیهی ثانی، محمد علی ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 41-46]
 • فقیه خراسانی، احمدرضا شبیه‌سازی عدی و ارائه یک مدل محاسباتی برای سیستم تبرید و تهویه‌ی خودرو [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 43-50]
 • فقیه خراسانی، احمدرضا ارائه‌ی یک مدل محاسباتی برای مدل‌سازی حرارتی اتاقک خودرو [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 7-12]
 • فکری، هوشنگ مدل‌سازی تأثیرات متقابل حرکت سازه بر رفتار جریان سیال در عملکرد پمپ دیافراگمی تزریق مرکاپتان [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 83-91]
 • فکور، مهدی شبیه‌سازی شروع و رشد مود I تورق در کامپوزیت‌های لایه‌یی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه‌ی فرایند شکست [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 73-82]
 • فکور علاقه‌بند، حمید نیرو های ماهیچه یی و مفصلی زانو در حین برخاستن از حالت نشسته [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 66-72]
 • فلاح، نرگس الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]
 • فلاح چولابی، اسماعیل ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 43-50]
 • فلاح رجب زاده، فمیدا بررسی ارتعاشات آزاد صفحات قطاعی حلقوی ساخته شده از مواد تابعی مدرج با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 89-98]
 • فلامکی، منصور درون و برون دانشگاه‌های امروز ما [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 16-17]
 • فهیمی، مهدی چشم‌انداز فناوری اطلاعات در هزاره‌ی سوم [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 8-13]
 • فهیمی، مهدی زمینه‌های ارتباط موسسات تحقیق و توسعه‌ی ملی با دانشگاه [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 62-65]
 • فولادی، نعمت اله الگوریتمی مبتنی‌ بر قدرت تعمیم‌دهی شبکه‌های عصبی برای همگرایی سریع الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه‌ی آیرودینامیکی [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 101-107]
 • فولادی، نعمت اله ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]

ق

 • قاجار، رحمت اله ارائه‌ی پاسخ نیمه تحلیلی برای ضربه‌ی کم سرعت ورق مستطیلی ساخته شده از مواد هدف‌مند [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 67-74]
 • قادری، رضا بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 87-96]
 • قادری، فائزه بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]
 • قادری، مجتبی بررسی و بهینه‌سازی روش‌های تخمین حرکت با کاربرد در بازسازی دنباله‌های تصویر [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 100-109]
 • قاسمی، بهزاد بررسی عددی نحوه‌ی عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • قاسمی، حسن عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های نیمه‌مغروق با استفاده از روش المان مرزی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 103-109]
 • قاسمی، علی بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • قاسمی، علیرضا مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 38-42]
 • قاسمی، مجید حل عددی جابه‌جایی مختلط همراه با هدایت و تشعشع در یک برد الکترونیکی افقی با منابع گرمایی مستطیلی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 25-32]
 • قاسم پور پیله رود، وحید بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]
 • قاضی سعیدی، مریم بررسی تأثیر ربات های اجتماعی دستیار در کلاس های آموزش زبان انگلیسیِ مدارس ایران [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 57-64]
 • قاطع، رزمیار مقایسه‌ی روش‌های مختلف ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی در شبکه‌های عصبی پیشخور با استفاده از داده‌های ژئوتکنیکی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 95-100]
 • قبادی، مهدی طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • قدیری، صابر محاسبه‌ی پارامترهای ناحیه‌ی آسیب‌دیده‌ی اطراف چاه تولیدی با استفاده از آزمون کاهش فشار [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 109-115]
 • قدیری، مجید بررسی ارتعاشات غیرخطی سیستم کابل حامل جرم و فنر و دمپر تحت اثر حرکت شتاب‌دار جرم متصل به آن [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 15-23]
 • قدیمی، حجت‌الله اهمیت فن‌آوری اطلاعات در بخش ساختمان [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 61-65]
 • قراط، خدیجه بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]
 • قربانی، محمد ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 32-35]
 • قربانی، مسعود تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • قربانیان، سهرابعلی ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 35-39]
 • قربانیان، کاوه کاربرد امواج آکوستیک در شناسایی مقدار و مکان گازهای خروجی در لوله انتقال گاز [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 63-71]
 • قربانیان، کاوه بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • قربانیان، کاوه مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 37-46]
 • قربانیان، کاوه بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]
 • قربانیان، کاوه طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • قربانیان، کاوه مطالعه‌ی عددی پدیده‌ی جویبار در لوله‌ی حائل صوتی حرارتی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 41-51]
 • قریشی، مجید آنالیز سه‌بعدی برشکاری با لیزر متحرک C‌O{‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$_2$} در حالت پالسی به‌کمک روش اجزاء محدود [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 39-45]
 • قره پتیان، گئورگ ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]
 • قصاب زاده، مرتضی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های نیمه‌مغروق با استفاده از روش المان مرزی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 103-109]
 • قلی‌پور، مجید اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • قلی نژاد، سجاد افزایش اندازه‌ی سلول‌های مدل زمین‌شناسی نفوذپذیری مطلق با استفاده از روش تجزیه‌ی چهاردرختی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]
 • قلی نژاد، مسعود بهینه‌سازی دو هدفه بازیافت حرارت و تولید آب شیرین از سیستم‏ آب خنک‌کن یکبارگذر [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 137-147]
 • قناتی، پریسا شکل بهینه‌ی وصله‌ی مواد مرکب درترمیم چسبی نامتقارن [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 57-63]
 • قناد، محمدعلی بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 35-39]
 • قنبر، افسانه شناخت مدیریت پژوهشی در ایران با مروری بر تجربیات کشورهای دیگر [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 18-29]
 • قنبری، احمد شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • قنبری، احمد پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • قنبرپور اصل، حبیب جبران‌سازی خطاهای سرعت و موقعیت یک سیستم ناوبری تلفیقی اینرسی سماوی به‌کمک هموارسازی و فیلتر کالمن درجه دوم [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 53-62]

ک

 • کارگرراضی، مهدی ارزیابی فعالیت و کارایی واحد‌های تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 55-61]
 • کارگرنوین، محمدحسین به کارگیری روش گالرکین بدون المان در فرمول‌بندی مسائل مکانیک شکست [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 48-53]
 • کارمزدی، علی تعیین چیدمان بهینه برای تراسترهای یک ماهواره ی زمین آهنگ [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 65-76]
 • کاظمی، احد بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • کاظمی، رضا بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 129-139]
 • کاظمی، رضا ارائه‌ی روشی جدید برای بهبود مانورپذیری خودروی سنگین مفصلی [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]
 • کاظمی، محمدتقی بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • کاظمی، محمد تقی کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 21-27]
 • کاظم زاده حنانی، سیامک شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • کاظم زاده حنانی، سیامک شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • کاظم زاده حنانی، سیامک شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • کاظم‌زاده حنانی، سیامک مدل‌سازی ترمودینامیکی مصرف انرژی فراجاق گاز [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 19-25]
 • کاظمینی، محمد طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلو وات [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 40-44]
 • کاظمینی، محمد ساخت و ارزیابی کاتالیزور مورد نیاز فرایند سولفوناسیون در صنایع شوینده [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 49-53]
 • کاظمی‌نژاد، محسن تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 47-51]
 • کاظمی ویسری، اخترالملوک بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 29-32]
 • کاظمی ویسری، اخترالملوک حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 49-52]
 • کاکائی، امیر حسن تعیین دمای سطح متحرک با استفاده از آنالیز حساسیت [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 18-24]
 • کاکائی، امیر حسن مدل‌سازی ترمودینامیکی مصرف انرژی فراجاق گاز [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 19-25]
 • کامران، مسعود فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 3-7]
 • کیانفر، فرهاد ارتباط داده‌ها و ستاد‌ها بین بخش‌های مختلف اقتصادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 65-69]
 • کیانفر، کیاوش سیستمی کارا به منظور مدیریت تامین قطعات اولیه در واحدهای صنعت خودروی ایران [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 101-115]
 • کاوه، علی شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2) [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 97-78]
 • کاوه‌ای، امید ارائه‌ی الگوریتم نوین ساده‌سازی DCVS بر پایه‌ی قانون جدید تزویج سطوح [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 59-66]
 • کبیریان، سیاوش بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتابچی، مصطفی بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • کتولی، محمد هادی تحلیل سازوکار تولید سرما از گرما با استفاده از دو موتور استرلینگ کوپل شده [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 99-105]
 • کد‌پور، محمد حسن بررسی تاثیر پروفیل چرخ در پایداری، رفتار بوژی و سایش چرخ برای بوژی MD36 [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 3-11]
 • کرامتی، حامد توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 39-49]
 • کربلایی اکبری، علی بهینه‌سازی دو هدفه بازیافت حرارت و تولید آب شیرین از سیستم‏ آب خنک‌کن یکبارگذر [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 137-147]
 • کردانی، ناصر تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • کردانی، ناصر بهینه سازی بازدهی اکسرژی و تولید آنتروپی توربین بادی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 117-124]
 • کرمی، شهرام مدل‌سازی عددی فرایند جذب بخار آب در محلول ریزشی لیتیم بروماید ـ آب بر روی صفحه قائم [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 83-91]
 • کرمی، علی مدیریت توسعه‌یی زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 17-22]
 • کریمی، جلال طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • کریمی، حسن توسعه‌ی روشی جدید برای طراحی سامانه‌های کنترل تطبیقی پیش‌فاز ـ پس‌فاز [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 137-142]
 • کریمی، رضا طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • کریمی، محسن طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • کریمی، محسن مطالعه‌ی عددی پدیده‌ی جویبار در لوله‌ی حائل صوتی حرارتی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 41-51]
 • کریمی، محمود بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 59-69]
 • کریمی، مهدی برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 121-127]
 • کریمی، مهدی بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 129-136]
 • کرم الدین، عباس تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 139-145]
 • کریمیان، آرمان بررسی تأثیر ربات های اجتماعی دستیار در کلاس های آموزش زبان انگلیسیِ مدارس ایران [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 57-64]
 • کرمانشاه، محمد بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 13-20]
 • کریم پور، حسین پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 105-112]
 • کریم دوست یاسوری، امیر بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 49-55]
 • کریمی راد، مجید تعیین ضریب اصلاح اثرات مقیاس در آزمایش مقاومت مدل شناور [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 171-176]
 • کریمی طاهری، علی پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 29-37]
 • کریمی طاهری، علی تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 47-51]
 • کریمی طاهری، علی بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 53-59]
 • کسایی، شهره بررسی و بهینه‌سازی روش‌های تخمین حرکت با کاربرد در بازسازی دنباله‌های تصویر [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 100-109]
 • کشفی، جمشید بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 29-32]
 • کشمیری، مهدی پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 105-112]
 • کلاسنگیانی، کمال تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل‌های استوانه‌یی فولادی ضد زنگ L۳۰۴ S‌S‌تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • کلاسنگیانی، کمال مطالعه‌ی تجربی رفتار نرم‌شوندگی پلی‌استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابه‌جایی ـ کنترل [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 117-125]
 • کلباسی، منصور سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • کلباسی، منصور شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 41-47]
 • کیماسی، محمد رضا شبیه‌سازی عددی خنک‌کاری لایه‌یی جریان آشفته با استفاده از مدل‌های آشفتگی " k-3 استاندارد" و " انتقال تنش برشی" [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 59-65]
 • کمالی، جمشید تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (2) [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 50-54]
 • کمالی، جمشید تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (1) [دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، 1372، صفحه 75-79]
 • کمالی مقدم، رامین روش‌های برازش شوک و تسخیر شوک به‌منظور حل جریان تقارن محوری‌و ماوراء صوت حول دماغه‌ی اجسام سرپخ با اثرات گاز تعادلی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 101-110]
 • کمری، شهریار محاسبه‌ی پارامترهای ناحیه‌ی آسیب‌دیده‌ی اطراف چاه تولیدی با استفاده از آزمون کاهش فشار [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 109-115]
 • کهرم، محسن مطالعه‌ی تجربی انتقال حرارت تحریک‌شده در لوله با موانع مختلف در جریان‌های مغشوش [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • کیوانی، جعفر بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 10-19]
 • کیوانی، جعفر گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1) [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 3-23]
 • کوتچکو، ولادیسلاو شکاف‌های بین‌المللی و پاسخ یونسکو به آن [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 20-26]
 • کوثری، امیررضا تعمیم راهکار هدایت کاپا به منظور بهبود مسیر بازگشت به محل معین یک سامانه ی هوایی با قید کمترین سرعت فرود [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 75-82]
 • کوثری، فرشاد استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • کوثری، فرشاد حل مسائل هدایت حرارتی معکوس با استفاده از روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 26-33]
 • کوثری، فرشاد بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 111-117]
 • کوثری، فرشاد طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 31-38]
 • کوثری، فرشاد ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 21-27]
 • کوچک‌زاده، محمدعلی بررسی اثرات تورق بر بار بحرانی صفحات مواد مرکب لایه‌یی تحت بار برشی داخل صفحه [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 58-64]
 • کوچک‌زاده، محمدعلی شکل بهینه‌ی وصله‌ی مواد مرکب درترمیم چسبی نامتقارن [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 57-63]
 • کوکبی، امیرحسین بررسی ترک ناشی از عملیات خرارتی بعد از جوشکاری (PWHT) سوپر آلیاژ پایه نیکل 520 UDIMET در روش جوشکاری برقی با تنگستن و گاز محافظ (GTAW) [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 7-14]
 • کوکبی، امیرحسین بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • کوهیان افضل، سیروس بررسی تجربی تأثیر قطر کپسول بر عملکرد سیستم ذخیره‌ساز حرارتی حاوی مواد تغییر فاز دهنده در آبگرمکن خورشیدی تخت [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 117-123]
 • کوهی کمالی، رامین شبیه‌سازی عدی و ارائه یک مدل محاسباتی برای سیستم تبرید و تهویه‌ی خودرو [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 43-50]
 • کوهی کمالی، رامین ارائه‌ی یک مدل محاسباتی برای مدل‌سازی حرارتی اتاقک خودرو [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 7-12]

گ

 • گالشی، سرا... تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • گرجی، محمد بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52]
 • گرجی، مفید حل عددی جریان ریز قطبی ضربانی خون در رگ ویسکوالاستیک و مقایسه آن با رگ صلب و الاستیک [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • گرجی بندپی، مفید پارامترهای مؤثر بر شیرهای کنترلی اتوماتیک شکست خط در خطوط انتقال گاز [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 115-123]
 • گرشاسبی، امید بررسی ارتعاشات آزاد صفحات قطاعی حلقوی ساخته شده از مواد تابعی مدرج با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 89-98]
 • گلابی، سیاوش نگرشی جامع و نظام‌گرا به امر تحقیق و توسعه [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 24-29]
 • گلابی، سعید بهینه سازی فرآیند پوشش دهی با استفاده از کوبش لیزری، براساس الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 53-59]
 • گل‌افشانی، علی اکبر بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 47-56]
 • گل نبی، حسین استفاده از انرژی نورانی لیزرهای پرقدرت [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 62-64]
 • گل‌نبی، حسین اندازه‌گیری بازتابش نامنظم از سطوح مختلف فلزی و غیر فلزی [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 54-58]
 • گنجی، حمید سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 47-53]
 • گنجیانی، مهدی بررسی عددی رشد آسیب در مواد همسان گرد تقویت‌شده با آلیاژ هوشمند در چهارچوب مکانیک آسیب محیط‌های پیوسته [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 61-70]
 • گودرز، مسعود بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • گودرزی، کریم مدل‌سازی جریان در محیط متخلخل با استفاده از روش اجزاء محدود ترکیبی هیبرید [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 59-68]
 • گودرزی، کورش بررسی عددی تأثیر درون‌لوله‌یی دوار دو‌ پره‌یی بر عملکرد آبگرمکن گازی فوری [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 63-69]
 • گوگساز قوچانی، رقیه مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک [35.3، شماره 2، 1398، صفحه 117-127]
 • گوهری مهر، رضا مطالعه تاثیر عملگر برخورد با زمان آرامش یکتا و چندگانه در روش شبکه بولتزمن چندفازی برای شبیه سازی جریان های دوفازی گاز-مایع با استفاده از دو روش مختلف اعمال نیرو [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لطفی گسکری محله، امیر طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • لکزیان، اسماعیل استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • لوشابی، محمد حل معکوس معادله جابه‌جایی - پراکندگی در رودخانه‌ها جهت شناسایی منبع آلاینده [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • لوکس، کارو تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • لوکس، کارو مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 51-63]

م

 • مالکی، عبدالرضا روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 78-85]
 • مأموریان، مجتبی مطالعه‌ی تجربی انتقال حرارت تحریک‌شده در لوله با موانع مختلف در جریان‌های مغشوش [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • میبدی، محمدرضا اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 54-77]
 • مبرهنی، امیر سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • م.بقاعی، داور شیمی درقرن آینده و راهبرد آموزشی ما [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 29-36]
 • مبین، محمود تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • مجاهدی، مهدی تحلیل ناپایداری استاتیکی یک میکروسوئیچ غیرخطی با استفاده از نظریه ی کوپل تنش اصلاحی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 53-61]
 • مجاهدی، مهدی تحلیل ترمومکانیکی غیرکلاسیک لیزر صفحه‌یی نئودیوم: وانادات تحت دمش طولی چند پالس به روش اجزاء محدود [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 125-132]
 • مجاهدی، مهدی تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری ایتربیم:یاگ تک هسته ای و چهارهسته-ای تحت دمش طولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجدم، محمد طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • مجذوبی، غلامحسین بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • مجرد، مهران نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]
 • محبوبی، سید حنیف طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • محبوبی، سید حنیف طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • محرابی، محمدمهدی بررسی تأثیر تنش جانبی بایاس‌کننده بر رفتار مکانیکی - مغناطیسی تک کریستال آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 93-101]
 • محزون، مجتبی طراحی بازوی مکانیکی ربات‌های صفحه‌یی با مفاصل چرحشی بر مبنای معیار شبه همسانگردی [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 73-79]
 • محزون، مجتبی پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 105-112]
 • محسنی، حسن مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 33-39]
 • محقق، مهدی کمبود‌های حاکم بر نظام آموزش و پژوهش [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 8-10]
 • محمدی، سیدمسعود شبیه‌سازی عددی جریان غیرلزج حول روتور بالگرد در پرواز ایستایی با استفاده از روش بالادست در شبکه‌ی بی‌سازمان [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 143-154]
 • محمدی، سیروان روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • محمدی، علیرضا بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، مهدی شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 41-47]
 • محمدی، مهدی تعیین هندسه قبل از لغزش در زمین‌لغزش‌ها با نگرشی به زمین ‌لغزش محمدآباد جیرفت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 59-63]
 • محمدیان سمنانی، حمید رضا بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 3-6]
 • محمدباقری، سعید بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدپور، امیر پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 93-98]
 • محمد پور، فاطمه مطالعه‌ی تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب / آلومینا [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 97-105]
 • محمدحسنی خراسانی، رحیم شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • محمدی دانیالی، حمیدرضا بررسی فضای‌کاری ربات موازی استوارت-گوف با سفتی از پیش تعریف شده [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 85-92]
 • محمدی دانیالی، حمیدرضا بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 97-104]
 • محمدصدیقی، حمید آنالیز عددی رفتار دینامیکی پادشهودی تیرهای کشسانی - خمیر پین دار تحت بار ضربه‌یی با ملاحظه ی اثرات سخت‌شوندگی خطی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • محمدظاهری، مرتضی بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 111-117]
 • محمدکریمی، حامد بررسی دقت ناوبری تلفیقی اینرسی ـ مخابراتی در فاز فرود خودکار پرنده‌های بدون سرنشین [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • محمدی مقدم، مجید شناسایی سیستم‌ها در نرم بی‌نهایت (∞H) [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 51-57]
 • محمدی مقدم، مجید طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • محمدی مقدم، مجید طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 117-126]
 • محمدنوری، نوروز تحلیل جریان در همزن جریان آرام [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 87-93]
 • محمدولی سامانی، جمال حل معکوس معادله جابه‌جایی - پراکندگی در رودخانه‌ها جهت شناسایی منبع آلاینده [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • محمدولی سامانی، جمال حل تحلیلی معادله انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی، امیرحسین بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • محمودی، مهدی شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 39-46]
 • محمودی، مهدی حل عددی جریان ریز قطبی ضربانی خون در رگ ویسکوالاستیک و مقایسه آن با رگ صلب و الاستیک [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • محمودی، مهدی پارامترهای مؤثر بر شیرهای کنترلی اتوماتیک شکست خط در خطوط انتقال گاز [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 115-123]
 • محمودی، مهدی شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • محمودخانی، سعید مقایسه‌ی آئرودینامیک پیترز و تئودورسون در تعیین مرزهای ناپایداری آئروالاستیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 75-80]
 • محمودزاده کنی، ایرج بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبدهای شبکه‌یی کم‌ارتفاع و ارائه‌ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 3-11]
 • مختار، علیرضا شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 86-91]
 • مختاری، شهرناز بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 15-24]
 • مختاری، محمد ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • مختارزاده سلماسی، حسین اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • مخدوم، مجید محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 3-9]
 • مخلصی، محسن بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • مداح حسینی، سیدحمیدرضا مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 11-17]
 • مدرس یزدی، محمد اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 99-109]
 • مدیر شانه چی، حسن بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • میراحمد، علی مطالعه‌ی عددی و تجربی یک دستگاه ذخیره‌سازی انرژی گرمایی حاوی ماده تغییر فاز [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 33-39]
 • مرادی، شاپور اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • مرادی، شاپور آنالیز عددی رفتار دینامیکی پادشهودی تیرهای کشسانی - خمیر پین دار تحت بار ضربه‌یی با ملاحظه ی اثرات سخت‌شوندگی خطی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • مرادی، محمدرضا مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 37-46]
 • مرادی، مهدی روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • میریان حسین آبادی، سیدحسن محیطی برای تولید برنامه از توصیف صوری [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 42-53]
 • میر باقری، علیرضا توسعه‌ی سیستم اندازه‌گیری ارتعاش دوبعدی به روش تصویر‌‌برداری با رویکرد خاص به ارتعاشات واداشته‌ی بدن انسان در راستای قائم [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 21-27]
 • مرتضوی، علی تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 93-100]
 • مرتضوی، علی تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 57-64]
 • میرحسینی، سید حسین سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP) [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 75-85]
 • مردانی، محسن طراحی و ساخت سامانه حلقه بسته ی مکانیکی آزمون گیربکس و بررسی توان اتلافی این نوع سامانه‌ها [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 137-149]
 • مردانی، محمد تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 75-80]
 • مردوخی، بایزید صنعتی شدن ایران و چشم‌اندازهای توسعه صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 26-29]
 • میرزایی، یاسر حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 99-106]
 • میرزایی، فاطمه بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • میرزایی، محسن بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • میرزایی، مسعود بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • میرزایی صبا، علی اکبر طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 117-126]
 • میرزای نیاری، امیر طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • میرسپاسی، محمدرضا تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 41-49]
 • میرشمس، مهران طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • میرشمس، مهران طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • مرعشی، سیداحسان مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • میرلطیفی، مجید بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 13-20]
 • میرمحمد حسینی، سید مجدالدین مطالعه‌ی نحوه‌ی تعیین و تأثیر فشار جبهه‌کار ماشین‌های حفر تونل بر تغییر شکل‌های سطح زمین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 39-44]
 • میر محمد حسینی، سیدمجدالدین الگوی فعلی مصرف و تولید انرژی و روش‌های اصلاح آن [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 30-37]
 • مروی، میثم ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • مروت، نوید عملکرد تهویه‌یی و گرمایی در سیستم هیبرید سرمایش تشعشعی هیدرونیک وتهویه‌ لایه‌یی در یک فضای مسکونی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 113-124]
 • مستشفی، امیر شبیه‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی یک نمونه جدید ربات بازرس خطوط انتقال قدرت [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 25-32]
 • مسعودی، رضا تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • مسلمانی، رضا رفتار مکانیکی رزین پلی‌استر و بتن ‌پلیمری در بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 97-105]
 • مسلمیان، رامین بررسی رفتار خستگی سازه‌های ساندویچی با پوسته‌های هیبریدی نامتقارن و هسته فومی تحت بارگذاری کشش ـ کشش [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 67-73]
 • مسلمی نائینی، حسن طراحی و ساخت غلتک‌های شکل‌دهی غلتکی سرد لوله‌های گرد به‌کمک رایانه [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 151-156]
 • مسلمی نائینی، حسن بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 91-97]
 • مشایخی، علینقی نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 11-18]
 • مشیری، مجتبی شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • مشیری، مجتبی شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • مشفق، علیرضا بررسی تبدیل مستقیم فتوکاتالیستی متان به متانول برای مصرف DMFC [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 45-48]
 • مشکسار، محمدمحسن عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 107-114]
 • مشهدی غلامعلی، بهنام بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • مشهدی غلامعلی، بهنام طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • مشهدگرمه، ندا حل تحلیلی معادله انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصدری، مهران بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]
 • مصدری، مهران بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52]
 • مصطفوی، محمود ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت؛ مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 41-50]
 • مصطفوی، مصطفی اهمیت ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی - صنعتی مشترک از طریق همکاری‌های متقابل دانشگاه، صنعت و دولت مطالعه موردی تجربه جهانی [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 13-17]
 • مصلحی مصلح آبادی، پریوش زباله‌ی جامد خطرناک و وضعیت آن در تهران [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 62-68]
 • مصلحی مصلح‌آبادی، پریوش خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها) [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-53]
 • مظاهری، کریم استفاده از شبکه‌ی بی سازمان سه‌ بعدی به منظور تحلیل معادلات اویلر [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 17-23]
 • مظاهری، کریم شبیه‌سازی عددی عملگر پلاسمایی به منظور کنترل جدایش لایه‌مرزی با استفاده از مدل الکتروستاتیک ارتقایافته [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • مظاهری، کیومرث توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 39-49]
 • مظاهری، کیومرث مقایسه‌ی سازوکارهای کامل و کاهش‌یافته‌ی سینتیک احتراق متان در مدل‌سازی عددی مشعل متخلخل [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 115-126]
 • مظاهری، کیومرث تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 177-186]
 • مظاهری، مهدی حل معکوس معادله جابه‌جایی - پراکندگی در رودخانه‌ها جهت شناسایی منبع آلاینده [35.3، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • مظاهری، مهدی حل تحلیلی معادله انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، شادان طراحی و ساخت سامانه حلقه بسته ی مکانیکی آزمون گیربکس و بررسی توان اتلافی این نوع سامانه‌ها [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 137-149]
 • مظفری، فرشاد تحلیل جریان در همزن جریان آرام [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 87-93]
 • مظلومی، محمدصادق روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]
 • مظلومی، محمد صادق مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 11-21]
 • معتمدی ذکاء، حمید مدل‌سازی عددی جریان دوفازی اغتشاش ناهمسانگرد داخل سیلندر با استفاده از مدل اغتشاش تنش‌های رینولدز (RSM) [دوره 25، 48.2، 1388، صفحه 107-115]
 • معدل، همایون بررسی جذابیت پیل سوختی در مقایسه با سایر فناوری‌های قابل استفاده در صنعت خودرو کشور [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 49-57]
 • معرفت، مهدی استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • معرفت، مهدی مقایسه‌ی سازوکارهای کامل و کاهش‌یافته‌ی سینتیک احتراق متان در مدل‌سازی عددی مشعل متخلخل [دوره 23، 40.2، 1386، صفحه 115-126]
 • معرفت، مهدی تعیین شرایط گرمایش در فرایند شکل‌دهی ورق به روش خمکاری شعله‌یی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 13-21]
 • معرفت، مهدی شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 45-51]
 • معرفت، مهدی ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی [دوره 3-27، شماره 1، 1390، صفحه 67-74]
 • معرفت، مهدی استفاده‌ی مؤثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 103-111]
 • معرفت، مهدی تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]
 • معرفت، مهدی ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • معرفت، مهدی تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • معرفت، مهدی بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [دوره 3-30، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • معرفت، مهدی عملکرد تهویه‌یی و گرمایی در سیستم هیبرید سرمایش تشعشعی هیدرونیک وتهویه‌ لایه‌یی در یک فضای مسکونی [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 113-124]
 • معصومی، حامد مدل‌سازی زبری سطح و بیشینه ضخامت براده‌ی تغییر شکل نیافته در سنگ‌زنی تخت [31.3، شماره 2، 1394، صفحه 47-58]
 • معطرحسینی، سیدمحمد مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 3-8]
 • معینی شاد، مهرداد کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، 1373، صفحه 28-32]
 • مفید، مسعود تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 33-43]
 • مفرح، الهام الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]
 • مقیب‌زاده مشایخ، ابراهیم پست الکترونیکی؛ شبکه‌های آموزش و پژوهش [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 73-75]
 • مقداری، علی نیرو های ماهیچه یی و مفصلی زانو در حین برخاستن از حالت نشسته [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 66-72]
 • مقداری، علی تحلیل حرکتی یک بازوی مکانیکی نصب شده بر روی یک وسیله ی نقلیه‌ی مجهز به سیستم تعلیق [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 3-9]
 • مقداری، علی حل تحلیلی معادله‌ی حرکت جرم و فنر غیر خطی با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 3-6]
 • مقداری، علی تحلیل دینامیکی و طراحی حرکتی یک ربات خزنده بر روی سطح شیب‌دار [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 23-29]
 • مقداری، علی طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 29-37]
 • مقداری، علی بررسی و مقایسه هزینه‌های تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی در برخی از دانشگاه‌های خارج با ایران [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 24-28]
 • مقداری، علی نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]
 • مقداری، علی طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • مقداری، علی بررسی تأثیر ربات های اجتماعی دستیار در کلاس های آموزش زبان انگلیسیِ مدارس ایران [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 57-64]
 • مقدس، سید مهرداد دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 3-12]
 • مقدس، سید مهرداد بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 3-6]
 • مقصودی، ویدا تعیین شرایط بهینه در تصفیهی پساب حاوی مواد لبنی بهروش افزایش زیست شناختی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 53-58]
 • مقصودی، ویدا بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]
 • مقصودپور، صمد مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتنی با سیستم‌های کابلی و بهینه‌سازی فرم کابل و محدوده‌ی نیروی پیش‌تنیدگی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 117-124]
 • مقصودلو، حسام اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • مقیمی زند، مهدی طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • مکری، آذرخش بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 25-32]
 • مکری، آذرخش موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]
 • مکنون، رضا تکنولوژی سبز و توسعه پایدار [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 46-50]
 • ملا، جواد بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]
 • ملاطفی، حبیب‌االه بررسی تاثیر پروفیل چرخ در پایداری، رفتار بوژی و سایش چرخ برای بوژی MD36 [دوره 21، شماره 31، 1384، صفحه 3-11]
 • میلانی، فرانک آشنایی با نرم‌افزار "Mathematica" [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 81-84]
 • ملائک، سیدمحمدباقر شکل‌دهی میدان‌های مغناطیسی دو بعدی [دوره 18، شماره 21، 1381، صفحه 25-30]
 • ملبوبی، محمدعلی ره آورد‌های نوین زیست‌فناوری گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 30-36]
 • ملک پور، احمد مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 27-33]
 • ملک‌پور، مجید مطالعه تاثیر جهت نورد سرد بر نحوه گسترش بافت مکعبی در ورق‌های مغناطیسی نرم آهن - سیلیسیم با بافت اولیه‌ی گوس [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 11-16]
 • ملکزاده، رضا بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 25-32]
 • ملکزاده، رضا موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]
 • مینایی فر، محسن ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • منشی، پیمان بررسی خواص مکانیکی و عمر خستگی ورق‌های آلومینیوم ۵۰۸۳ حاصل از فرایند نورد در کانال‌های همسان زاویه‌دار (E‌C‌A‌R) [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 85-89]
 • منصور، کامیار بررسی نظری اثر حضور روتور درایجاد فشار غیر دائم روی بدنه‌ی هلیکوپتر [دوره 18، شماره 22، 1381، صفحه 46-53]
 • منصوری، مهدی بررسی تأثیر بازگشت گازهای خروجی به داخل محفظه‌ی احتراق بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن [32.3، شماره 2، 1395، صفحه 13-19]
 • منطقی، منوچهر نقش فن‌آوری درونزا در توسعه‌ی همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 28-34]
 • منظری، مهرداد توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 67-75]
 • منهاج، محمدباقر کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 51-58]
 • مهاجری، جواد حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128- WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • مهاجری، جواد معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 31-41]
 • مهاجرانی، مصطفی حفاظت از محیط زیست بسیج ملی می‌طلبد [دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1377، صفحه 39-41]
 • مه پیکر، محمدرضا استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • مه پیکر، محمدرضا بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت [دوره 3-30، 2.2، 1393، صفحه 3-13]
 • مهدی، میراعلم تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی پور عمرانی، علی اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • مهدی حسینی، امین مدل‌سازی تأثیر سکان در شبیه‌سازی عددی شناورهای تندرو [31.3، شماره 1، 1394، صفحه 3-13]
 • مهدوی، سید جواد روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 78-85]
 • مهدوی، محمدتقی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فن‌آوری [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 3-13]
 • مهدوی، مصطفی شبیه‌سازی و بررسی نانو کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانو هلیکال‌های کربنی [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • مهدوی، مصطفی مروری بر توابع همبستگی آماری و بازسازی میکرو/ نانوکامپوزیت‌ها [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 31-40]
 • مهدوی امیری، نظام‌الدین تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه به وسیله ی وارون تظریف «دو» [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 70-77]
 • مهدوی امیری، نظام‌الدین طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 13-20]
 • مهدودی امیری، نظام‌الدین اطلاعات سراسری و همگانی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 76-78]
 • مهری، بهمن حل عددی معادله‌ی پواسون خطی و غیر خطی در R3 [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 62-69]
 • مهری، بهمن حل تحلیلی معادله‌ی حرکت جرم و فنر غیر خطی با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 3-6]
 • مهری، بهمن توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های ان [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 7-11]
 • مهرابیان، مظفرعلی تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [دوره 3-28، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]
 • مهراد، جعفر اهمیت اطلاعات و خطوط اساسی سیاست‌های اطلاع رسانی [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 36-41]
 • مهران، وحید مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 27-33]
 • مهرجو، حبیب‌اله تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 89-97]
 • مهرعلی‌زاده، یدالله جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه‌های ایران [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 67-74]
 • موبد، محمد طراحی کنترل‌کنندهی تکه‌تکه‌ی H برای سیستم‌های تکه‌یی مستوی [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 11-19]
 • موبد، محمد تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 75-80]
 • موحدی، علیرضا بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • موحدی، مجتبی بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 53-59]
 • موحدیان، حسین مقایسه‌ی عملکرد راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HAIS) و راکتور بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا ( UASB) با استفاده از سوبستره سنتتیک [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 63-70]
 • مویدی، محمدکاظم پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]
 • مویدی، محمد کاظم شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • موسائی، امین بررسی عددی تأثیر درون‌لوله‌یی دوار دو‌ پره‌یی بر عملکرد آبگرمکن گازی فوری [34.3، شماره 2، 1397، صفحه 63-69]
 • موسائی، امین شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • موسی بیگی، وحید تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • موسوی، محمدوهاب شبیه‌سازی انبساط و گسیختگی پوسته‌ استوانه‌یی تحت انفجار داخلی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • موسوی اکبرزاده، سید حسام حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 99-106]
 • موسویان، محمدعلی ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، 1388، صفحه 35-39]
 • موسویان، محمدعلی استفاده از بهترین معادلات حالت برای محاسبهی برخی خواص فیزیکی هیدروکربنها در نواحی نزدیک و فوق بحرانی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 21-28]
 • موسوی بایگی، سیدرضا طراحی و ساخت یک سامانه خنک کننده برای افزایش راندمان پنل‌های فتوولتاییک به کمک مواد تغییر فاز [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 77-82]
 • موسوی راد، سیدمیثم مدل‌سازی عملکرد آیرودینامیکی فویل در نزدیکی سطح آب [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 34-42]
 • موسوی نائینیان، مجتبی بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار [دوره 24، 46.2، 1387، صفحه 157-162]
 • موقر رحیم آبادی، علی قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 29-41]
 • مولا، داریوش ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها [دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، 1375، صفحه 26-28]
 • مولائی، بهروز طراحی کنترل‌کنندهی تکه‌تکه‌ی H برای سیستم‌های تکه‌یی مستوی [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 11-19]
 • مؤلف شهری، رضا مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • مولوی کاخکی، محمد روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • مومنی، محمد بررسی هم سنگی در سیستم‌های آشوب‌ناک و روش‌های ایجاد آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 21-28]
 • مؤمنی فر، محمدرضا بررسی عملکرد ترموسیفون با استفاده از روش سرعت سنجی تصویر ذرات [32.3، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]

ن

 • نایبی، علی کاربرد روش‌ نگاشت برگشتی در تحلیل کشسانی خمیری مخازن تحت فشار با رفتار سختی سینماتیک غیر خطی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 43-48]
 • نادری، داود تحلیل حرکتی یک بازوی مکانیکی نصب شده بر روی یک وسیله ی نقلیه‌ی مجهز به سیستم تعلیق [دوره 20، شماره 26، 1383، صفحه 3-9]
 • نادری، داود تحلیل دینامیکی و طراحی حرکتی یک ربات خزنده بر روی سطح شیب‌دار [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 23-29]
 • نادری، داود حل تحلیلی مسئله‌ی تماس بین یک گوه‌ی نامتقارن و یک نیم‌فضا [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 31-35]
 • نادری، داود بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 59-69]
 • نادران طحان، حمید شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • نادران طحان، حمید ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • نادران طحان، خسرو کاربرد روش‌ نگاشت برگشتی در تحلیل کشسانی خمیری مخازن تحت فشار با رفتار سختی سینماتیک غیر خطی [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 43-48]
 • نادران طحان، خسرو ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [دوره 3-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • نادران طحان، خسرو تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [دوره 3-27، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • نادران طحان، خسرو برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت [دوره 3-29، شماره 2، 1392، صفحه 75-80]
 • نادری شاهی، سینا مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • نادری قمی، رضا مطالعه تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود خستگی در میله کششی بیرونی سیستم فرمان خودرو پژو 405 [34.3، شماره 1، 1397، صفحه 87-96]
 • نیازی، محمدعلی تعیین شرایط گرمایش در فرایند شکل‌دهی ورق به روش خمکاری شعله‌یی [دوره 21، شماره 29، 1384، صفحه 13-21]
 • نیازمند، حمید مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تأثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن [دوره 3-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • ناصح، حسن طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • ناصحی، آیدین فرایند تحقق پروژه‌ها از ایده تا کاربری [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 79-85]
 • ناصرنژاد، بهرام الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]
 • ناطق، محمدجواد بررسی فضای‌کاری ربات موازی استوارت-گوف با سفتی از پیش تعریف شده [دوره 25، 51.2، 1388، صفحه 85-92]
 • ناظم نژاد، رضا ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [دوره 3-30، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]