موضوعات = ارتعاشات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتعاشات آزاد صفحات قطاعی حلقوی ساخته شده از مواد تابعی مدرج با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-98

10.24200/j40.2018.51173.1471

فمیدا فلاح رجب زاده؛ امید گرشاسبی؛ امیرحسین شهدادی