موضوعات = CFD
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر لزجت بر طراحی بهینه ی ایرفویل گذر صوتی توسط الگوریتم ژنتیک بهبودیافته

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-42

10.24200/j40.2019.20839

میثم نعمتی؛ علیرضا جهانگیریان