موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سازوکار تولید سرما از گرما با استفاده از دو موتور استرلینگ کوپل شده

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-105

10.24200/j40.2019.51359.1472

محمد هادی کتولی؛ رضا عسکری مقدم؛ احمد حاجی نژاد