دوره و شماره: دوره 35.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1398، صفحه 1-150 
5. مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم)

صفحه 33-40

10.24200/j40.2018.10835.1452

روزبه اقبال پور؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ محمد شجاعی فرد؛ سعید سهراب پور


7. بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم

صفحه 49-55

امیر کریم دوست یاسوری؛ مظفر شکری راد؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی


مروری

14. مروری بر روش‎های حذف گرد و غبار از سطح پنل‎های فتوولتاییک

صفحه 117-127

10.24200/j40.2019.52496.1496

اصلان غلامی؛ شهاب اسلامی؛ آرین تاجیک؛ محمد عامری؛ رقیه گوگساز قوچانی؛ مجید زندی