دوره و شماره: دوره 24، شماره 42، مهندسی عمران و مکانیک، تیر 1387، صفحه 1-120 
5. مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته

صفحه 27-33

وحید مهران؛ محمد هادی افشار؛ احمد ملک پور


7. مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی

صفحه 41-47

محمد حسن سعیدی؛ بهرنگ سجادی؛ حسین صفائی؛ سهند پیروزپناه


9. اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد

صفحه 59-65

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی ممقانی؛ علی بخشعلی پور


12. شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود

صفحه 81-88

روزبه پناهی؛ ابراهیم جهانبخش؛ محمد سعید سیف