دوره و شماره: دوره 24، شماره 44، مهندسی عمران و مکانیک، پاییز 1387، صفحه 1-142 
4. بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف

صفحه 21-27

محمدتقی کاظمی؛ مسعود حسین زاده اصل؛ علی بخشی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ ثریا اقبالی


12. پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی

صفحه 93-98

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمدپور


13. طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C)

صفحه 99-105

علی مقداری؛ سید حنیف محبوبی؛ مژده سجادی؛ حسین نجات پیشکناری؛ محمد زمان فروتن