دوره و شماره: دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، ویژه علوم مهندسی، دی 1380، صفحه 0-100 
6. تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار

صفحه 24-31

اصغر نثیر؛ مسعود طهانی؛ محمدعلی حامد


7. ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo

صفحه 32-35

محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی


10. خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها)

صفحه 50-53

ایران عالم‌زاده؛ شیرین ترحم‌جو؛ پریوش مصلحی مصلح‌آبادی


11. الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران

صفحه 50-61

عبدالحمید اشراق‌نیای جهرمی؛ حسین ولی قزوینی