دوره و شماره: دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، ویژه فناوری اطلاعات، بهار 1381، صفحه 0-84 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست مقالات

صفحه 1-1


10. اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری

صفحه 37-47

محمدحسین سلیمی؛ امیرعلی سیف‌الدین