دوره و شماره: دوره 18، شماره 21، مهندسی مکانیک، فروردین 1381، صفحه 0-84 
6. شکل‌دهی میدان‌های مغناطیسی دو بعدی

صفحه 25-30

سیدمحمدباقر ملائک؛ جواد پرستاری