دوره و شماره: دوره 21، شماره 29، مهندسی مکانیک، فروردین 1384، صفحه 1-88 
ارائه‌ی یک مدل محاسباتی برای مدل‌سازی حرارتی اتاقک خودرو

صفحه 7-12

محمدحسن سعیدی؛ رامین کوهی کمالی؛ احمدرضا فقیه خراسانی


تعیین شرایط گرمایش در فرایند شکل‌دهی ورق به روش خمکاری شعله‌یی

صفحه 13-21

سیدجلال همتی؛ محمدعلی نیازی؛ مهدی معرفت؛ رضا نقدآبادی


مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی

صفحه 37-46

کاوه قربانیان؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا مرادی؛ مهدی اشجعی