دوره و شماره: دوره 3-30، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، مهندسی مکانیک، مهر 1393، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

2. طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی

صفحه 3-13

بهمن بهزادپور؛ مجید محمدی مقدم؛ محمدرضا ارباب تفتی


9. طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین

صفحه 91-96

محمدهادی فرزانه کلورزی؛ بهنام مشهدی غلامعلی؛ مهدی طالع ماسوله؛ امیر میرزای نیاری؛ اکبر آخوندزاده؛ محمد وادی زاده؛ محمد یاری دیزگرانی


15. تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه

صفحه 139-145

عباس کرم الدین؛ حسن سرمدی؛ علیرضا انتظامی