دوره و شماره: دوره 3-30، شماره 2.2 - شماره پیاپی 2، مهندسی مکانیک، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-144 
3. افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت

صفحه 15-20

علیرضا اسماعیلی؛ مسعود ضیابشرحق؛ سیداحسان شکیب؛ مجید عمیدپور


12. بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل

صفحه 97-104

سیدمجتبی واردی کولایی؛ حمیدرضا محمدی دانیالی؛ مرتضی دردل؛ علیرضا فتحی


13. پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی

صفحه 105-112

حسین کریم پور؛ مهدی کشمیری؛ مجتبی محزون


یادداشت فنی

14. شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر

صفحه 113-118

روح اله دهقانی فیروزآبادی؛ احسان بدری کوهی