اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

aeoi.org.ir/en/portal/home/?51054/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503
0000-0003-0996-6541

h-index: 40  

کارشناس نشریه

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری کارشناس امور اجرایی

sharifjournalsgmail.com
66164093- داخلی 1

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
64543416

h-index: 59  

محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503
0000-0003-0996-6541

h-index: 40  

محسن اصغری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~asghari/
asgharisharif.edu
66165523

h-index: 25  

محمدرضا اعلم

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه برکلی کالیفرنیا

me.berkeley.edu/people/m-reza-alam/
reza.alamberkeley.edu
617-459-5158

h-index: 22  

آریا الستی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~aalasti/
aalastisharif.edu
66165504

h-index: 36  

عبدالرضا اوحدی همدانی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2015/ABDOLREZA-OHADI-HAMADANI?slc_lang=en&&cv=2015&mod=scv
a_r_ohadiaut.ac.ir
64543484
0000-0001-6514-4089

h-index: 20  

احمد براری

مکانیک و ساخت و ساز دانشیار گروه مهندسی مکانیک ، خودرو و ساخت دانشکده مهندسی و دانشگاه علمی کاربردی انستیتوی فناوری انتاریو

www.ahmadbarari.com/
ahmad.barariuoit.ca
(905) 721-8668 ext

h-index: 24  

مهرداد تقی زاده منظری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mtmanzari/
mtmanzarisharif.edu
6 616 5689
0000-0003-0297-7053

h-index: 18  

حسن سالاریه

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~salarieh/
salariehsharif.ir
66165538

h-index: 31  

محمدحسن سعیدی

تبدیل انرژی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/
samansharif.edu
66165522
0000-0002-4286-3934

h-index: 33  

دکتر سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

h-index: 7  

امیررضا شاهانی

مکانیک جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shahani/
shahanikntu.ac.ir
84063221
0000-0002-0070-6260

h-index: 22  

محمد شرعیات

مهندسی مکانیک استاد دانشکه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shariyat/publications.html
shariyatkntu.ac.ir
۸۴۰۶۳۲۲۶
0000-0002-1088-7333

h-index: 38  

محمودمهرداد شکریه

مکانیک کامپوزیت استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران

mech.iust.ac.ir/en/faculty/dr-mahmood-shokrieh/
shokriehiust.ac.ir
77240540
0000-0001-9693-1050

h-index: 60  

مجید صفاراول

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

aut.ac.ir/cv/2294/MAJID%20SAFFAR-AVVAL
mavvalaut.ac.ir
64543423
0000-0002-4399-8021

h-index: 35  

دکتر حسن ظهور

مدلسازی سیستم های مکانیکی استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

moshakhasat.ir/person/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
zohoorsharif.edu
66165527

فمیدا فلاح رجب زاده

مواد مرکب و مواد FG دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~fallah/
fallahsharif.ir
66165516

h-index: 12  

هادی محمدی

مهندسی مکانیک و بیومدیکال دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک بیریتیش کلمبیا، کانادا

engineering.ok.ubc.ca/about/contact/hadi-mohammadi/
hadi.mohammadiubc.ca

h-index: 23  

علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

h-index: 30  

سیدمحمدباقر ملائک

دینامیک پرواز و کنترل استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=malaek
malaeksharif.edu
6616 4615

h-index: 13  

حسین نجات پیشنکاری

دینامیک و ارتعاشات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

www.mech.sharif.ir/web/mechfa/20
nejatsharif.ir
66165543
0000-0002-3487-3198

h-index: 23  

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

داود یونسیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم و صنعت ایران

webpages.iust.ac.ir/younesian/
younesianiust.ac.ir
73913523
0000-0002-3078-1579

h-index: 30  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
64543416

h-index: 59  

عباس افشار

منابع آب و مدیریت محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7323/Dr.-Afshar,-Abbas
a_afshariust.ac.ir
77240398
0000-0001-8891-3426

h-index: 44  

عباس انواری

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

sina.sharif.edu/~anvari/
anvarisharif.edu
6616 4512

h-index: 13  

اعظم ایرجی زاد

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/azam-iraji-zad/
irajisharif.edu
6616 4513
0000-0001-6537-0991

h-index: 38  

داور بقاعی

شیمی استاد دانشکده شیمی - دانشگاه صنعتی شریف

ch.sharif.edu/~chinfo/boghaih.html
dboghaeisharif.edu
66165306

یحیی تابش

علوم ریاضی استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~tabesh/
tabeshsharif.ir
6616 5624

h-index: 3  

جعفر توفیقی داریان

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~towfighi
towfighimodares.ac.ir
82883311
0000-0003-4203-3102

h-index: 32  

حسن حاجی کاظمی

سازه های بتن آرمه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemi.profcms.um.ac.ir/
hkazemium.ac.ir
8815100
0000-0001-7935-4167

غلامحسین رحیمی شعرباف

مهندسی مکانیک- طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~rahimi_gh
rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356
0000-0002-9121-7736

h-index: 34  

یداله سبوحی

مهندسی انرژی استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~saboohi/
saboohisharif.edu
6616 4512
0000-0002-4608-7469

h-index: 23  

سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

h-index: 7  

علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

h-index: 9  

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

cme.shirazu.ac.ir/~taleb
talebshirazu.ac.ir
0711-6473499
0000-0002-9322-2416

h-index: 18  

دکتر محمدرضا عارف

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

ee.sharif.edu/~aref/
arefsharif.edu
66165935
0000-0002-4321-0345

h-index: 31  

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

دکتر محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~alisha
alishashirazu.ac.ir
071-30243613

دکتر علی کاوه

مهندسی سازه استاد دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7333/Prof.-Kaveh,-Ali
alikavehiust.ac.ir
0000-0002-5428-4788

h-index: 73  

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

itsr.sharif.ir/our_team/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87/
mkermansharif.edu
66022727

دکتر مهدی محقق

الهیات و زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده ادبیات - دانشگاه تهران

ut.ac.ir/fa/page/4151/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
anrmokanon.met
55380416

دکتر علینقی مشایخی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mashayekhi/
mashayeksharif.ac.ir
66165856

h-index: 12  

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

h-index: 30  

دکتر رضا مکنون

مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2584/REZA%20MAKNOON
maknoonaut.ac.ir
64543015

h-index: 25  

دکتر امیرهوشنگ مهریار

روانشناسی استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

rasekhoon.net/mashahir/show/601423/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
mehryarsharif.ac.ir
22010616

دکتر هادی ندیمی

معماری و شهرسازی استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

civilica.com/p/177641/print/
h_nadimisbu.ac.ir