نویسنده = محمدرضا سلطانی
بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 41-52

مهران مصدری؛ محسن جهان میری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد گرجی؛ ارشیا تبریزیان


بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت

دوره 29.3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-76

محمدرضا سلطانی؛ مهران مصدری؛ کاوه قربانیان


تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی

دوره 28.3، شماره 1، مهر 1391، صفحه 15-21

محمدرضا سلطانی؛ محمد ایزدخواه؛ علیرضا داوری


بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 135-142

احمد شرفی؛ محمدرضا سلطانی؛ مجتبی دهقان منشادی


اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد

دوره 24، شماره 42، تیر 1387، صفحه 59-65

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی ممقانی؛ علی بخشعلی پور


بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران


مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی

دوره 21، شماره 29، فروردین 1384، صفحه 37-46

کاوه قربانیان؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا مرادی؛ مهدی اشجعی


بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد

دوره 18، شماره 21، فروردین 1381، صفحه 31-36

محمدرضا سلطانی؛ بیژن فرهانیه؛ حمید فاضلی؛ علیرضا داوری


بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علیرضا داوری