نویسنده = مفید گرجی بندپی
طراحی و مقایسه رفلکتورهای ترکیبی، پارابولیک و صفحه تخت بر عملکرد ماژول خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j40.2022.60438.1642

مصطفی اسود؛ مفید گرجی بندپی؛ آرش مهدوی


حل عددی جریان ریز قطبی ضربانی خون در رگ ویسکوالاستیک و مقایسه آن با رگ صلب و الاستیک

دوره 32.3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 21-28

مهدی محمودی؛ مفید گرجی؛ فرشید بوستانی