نویسنده = مهران مصدری
آیروآکوستیک جغد: بررسی یک پرواز صامت

دوره 39.3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 99-118

10.24200/j40.2022.60494.1643

مصطفی مظفری؛ مهران مصدری


بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 41-52

مهران مصدری؛ محسن جهان میری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد گرجی؛ ارشیا تبریزیان


بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت

دوره 29.3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-76

محمدرضا سلطانی؛ مهران مصدری؛ کاوه قربانیان