نویسنده = مهدی گنجیانی
تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره تنش بر کرنش شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j40.2022.60103.1635

پارمیدا عابدینی منش؛ فراز حضی نیا؛ مهدی گنجیانی