کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو

دوره 39.3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 79-88

10.24200/j40.2022.60517.1648

محمدحسن سعیدی؛ مهدی توحیدلو؛ محمدعلی بختیاری


شبیه‌سازی آب‌ شیرین‌ کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌ دهنده‌ ی خارجی چرخان

دوره 37.3، شماره 2، آذر 1400، صفحه 21-28

10.24200/j40.2021.56805.1564

محمدرضا عصاری؛ صفورا کریمی؛ محسن پرور؛ نرگس صادقیان


شناسایی و طراحی یک ربات شش‌پای شش‌درجه آزادی

دوره 25، شماره 48.2، خرداد 1388، صفحه 93-106

حسن صیادی؛ بهروز یزدان شناس شاد