کلیدواژه‌ها = شکل‌دهی غلتکی سرد
بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 91-97

یعقوب دادگراصل؛ رسول صفدریان؛ حسن مسلمی نائینی؛ ولی اله پناهی زاده رحیم لو


طراحی و ساخت غلتک‌های شکل‌دهی غلتکی سرد لوله‌های گرد به‌کمک رایانه

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 151-156

امیر دانشی؛ مهدی تاجداری؛ حسن مسلمی نائینی