کلیدواژه‌ها = مخازن هیدروکربنی
ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی

دوره 27.3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 47-55

حسن بیگلریان؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ حمید نادران طحان


شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 29-49

رحیم محمدحسنی خراسانی؛ سیدمهدی سیدنصرالله؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی