کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM

دوره 33.3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-136

10.24200/j40.2017.6363

مهدی کریمی؛ بهداد احرار یزدی؛ بهنام احرار یزدی


تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران

دوره 28.3، شماره 1، مهر 1391، صفحه 77-86

پویان طالبی زاده؛ مظفرعلی مهرابیان؛ مرتضی عبدل زاده


طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری

دوره 27.3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 121-128

مجید عمیدپور؛ اباذر وحدت آزاد