کلیدواژه‌ها = عدد ناسلت
بررسی عددی تأثیر درون‌لوله‌یی دوار دو‌ پره‌یی بر عملکرد آبگرمکن گازی فوری

دوره 34.3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 63-69

10.24200/j40.2018.6417

فاطمه اقلیمی مقدم؛ کورش گودرزی؛ غلامرضا زنده بودی؛ امین موسائی


مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 59-66

میلاد تاجیک جمال آباد؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمد پازوکی


تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل

دوره 29.3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 21-31

امین داوری ملک آبادی؛ مهدی معرفت